Sveikata ir saugumas – mums svarbiausia

Darbuotojų sveikata ir saugumasSveikata ir saugumas yra esminiai geros darbovietės elementai. Tiek vadovybė, tiek darbuotojai gali prisidėti prie jų užtikrinimo keliais būdais. Visais veiksmais siekiame išvengti nelaimingų atsitikimų ir su darbu susijusių ligų bei išlaikyti darbingumą.

Saugumo valdymą vertiname kaip svarbią vadovavimo dalį. „Paroc“ siekia profesinės sveikatos ir saugumo bei darbuotojo gerovės. Šie tikslai įgyvendinami, pasitelkiant keletą profesinės sveikatos ir saugumo programų. Saugumą ir gerovę darbovietėje taip pat galima pagerinti vykdant nuolatinį rizikos vertinimą, aktyvų darbo sąlygų monitoringą, kuriant į saugumą orientuotą darbo kultūrą ir nedelsiant taisant visus trūkumus, apie kuriuos praneša darbuotojai.

Saugumo veiksmai

Liga ar nelaimingas atsitikimas yra ne vien tik nukentėjusio asmens problema. Pasekmes jaučia šeimos nariai, kolegos ir visuomenė. Siekdami sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką, mes „Paroc“ įmonėje rūpinamės asmeniniu ir kolegų saugumu, būdami budrūs darbovietėje.