Tvarumas yra mūsų veiklos kelrodis

Šiandien dauguma mūsų supranta, kad žmogaus veikla daugeliu atvejų tampa klimato kaitos ir visuotinio atšilimo priežastimi. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų išmetimas į atmosferą sukelia temperatūros, vandenyno lygio ir kritulių pokyčius. Savo veiksmais mes galime sumažinti šiuos pokyčius.

Tvarumo reikalavimai daro įtaką klientų, tiekėjų, suinteresuotų asmenų ir galutinių vartotojų santykių permainas. Tai sukuria ne tik naujas galimybes, bet yra ir didelis iššūkis mums visiems. „Paroc“ siekia būti šių pokyčių priešakyje.

Kasmet mes vykdome trumpalaikius ir ilgalaikius tvarius aplinkosaugos, socialinės aplinkos ir ekonominius projektus, kuriais siekiame efektyvesnio gamtos išteklių ir energijos panaudojimo. Pastaruoju metu inicijavome ir dalyvavome keliuose projektuose, susijusiuose su poveikio aplinkai mažinimu, pastatų energinio efektyvumo didinimu ir taupesne bei energiškai efektyvia pastatų renovacija.

Galime pelnytai didžiuotis, jog buvome pirmieji, kurie ėmėsi kurti pažangias mažai energijos vartojančių pastatų ir energiškai efektyvios renovacijos koncepcijas. Kadangi pastatai sunaudoja net 40 procentų visos Europos Sąjungoje suvartojamos energijos, mes, plėtodami savo sprendimus ir vystydami gaminius, įgaliname mažinti energijos suvartojimą tiek naujai statomuose, tiek renovuojamuose pastatuose.

Mes tobuliname savo akmens  vatos naudojimo sprendimus taip, kad jie atitiktų pačių vartotojų ir klientų tvarumo poreikius. Žingsnis po žingsnio judame tvarios politikos keliu. Sužinokite daugiau apie mūsų pasiekimus, vykdomus projektus ir ateities planus šioje srityje šiuose puslapiuose.

Plačiau apie


Pasyvaus namo koncepcijaSužinokite daugiau apie Paroc Energywise House koncepciją