Mūsų tvarumo ataskaitos

Mūsų tvarumo ataskaitos

Tvarumo ataskaitas „Paroc Group“ skelbia kasmet. Ataskaita paruošta laikantis Pasaulinės atskaitomybės iniciatyvos (Global Reporting Initiative, GRI) reikalavimų. Ši ataskaita atspindi bendrovės požiūrį į tvarumą bei įmonės veiklos ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį grupės suinteresuotosioms šalims ir aplinkai. Mūsų pirmojoje 2012 m. lapkritį paskelbtoje Tvarumo knygoje apžvelgėme 2009-2011 m.; antrojoje (2013 m. balandis) – 2012 m., trečiojoje (2014 m. balandis) – 2013 m. 2015 m. balandį paskelbta ketvirtoji Tvarumo knyga apima 2014 m. Kaip ir ankstesnės ataskaitos, naujoji Tvarumo knyga sudaryta laikantis GRI G3.1 gairių C taikymo lygmens. Naujausioje Penktojoje tvarumo knygoje aptariame temas, kurios buvo aktualios grupės suinteresuotiems asmenims bei verslui 2015 m. Tai pirmas kartas, kai ataskaita sudaryta laikantis Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos G4 principų.


Metinė tvarumo knyga 2015