Mūsų tvarumo politika

„Paroc“ skatina aplinkos, socialinį bei ekonominį tvarumą visose savo veiklos srityse. Visi trys tvarumo aspektai papildo ir palaiko vienas kitą bei yra plėtojami lygiagrečiai.

Aplinkos tvarumas yra svarbus veiksnys mūsų gaminių vadyboje. Vystant mūsų gaminius bei teikiant techninį palaikymą, mes nuolat siekiame gerinti efektyvų energijos vartojimą statybos pramonėje ir tokiu būdu prisidedame prie kovos su klimato kaita. Visose savo veiklos srityse mes įvertiname bei tobuliname efektyvų išteklių naudojimą.

Socialinė atsakomybė įpareigoja mus palaikyti ir vystyti gaminius bei sprendimus, kurie prisidėtų prie mūsų klientų saugumo ir sveikatos, bei pastatų estetikos. Mes nuolat vertiname ir tobuliname darbuotojų saugos bei sveikatos procesus. Kasdieninio mūsų darbo pagrindą sudaro pasitikėjimas mumis, kaip nepriekaištingu partneriu ir darbdaviu. Mūsų kasdienė veikla yra nuolat tobulinama atsižvelgiant į klientų bei darbuotojų lūkesčius ir jų pasitenkinimą.

Išlaikant aplinkos ir socialinę atsakomybę yra palaikomas ir mūsų ekonominis tvarumas. Esame įsitikinę, kad rūpindamiesi mūsų veiklos pelningumu, galime siekti bendro ilgalaikio tvarumo. Mes vadovaujamės tvarumu visose savo veiklos srityse pagal galiojančias tarptautines rekomendacijas, ir apie tai atsiskaitome viešai. Veikdami atsakingai ir atsižvelgdami į visus mūsų partnerius, darbuotojus ir investuotojus tikimės teikti nuolatinę naudą.