Kokybės ir aplinkosaugos politika

„Paroc“ atsižvelgia į kokybės ir aplinkos apsaugos klausimus visose savo veiklos srityse. „Paroc“ bendrovei geresnė, kokybiškesnė aplinka reiškia nuolatinį tobulėjimą, kuris leidžia mums gerinti sprendimus statyboms. Mūsų augimas, inovacijos ir tvarus verslas kuria naudą klientams. Klientai – tai raktas į mūsų sėkmę.

Savo veiklą mes įvertiname įvairiais būdais. Kai reikia, mes esame pasirengę priimti greitus ir efektyvius veiksmus.

„Paroc“ skatina aplinkos, socialinį bei ekonominį tvarumą visose savo veiklos srityse. Aplinkos tvarumas yra svarbus veiksnys mūsų gaminių vadyboje. Tvarumo reikalavimai daro įtaką klientų, tiekėjų, suinteresuotų šalių ir galutinių vartotojų santykių permainoms. Vystant mūsų gaminius bei teikiant techninį palaikymą, mes nuolat siekiame gerinti efektyvų energijos vartojimą statybos pramonėje ir tokiu būdu prisidedame mažinant klimato kaitą. Visose savo veiklos srityse mes įvertiname bei tobuliname efektyvų išteklių naudojimą. Mūsų verslo pagrindas yra kurti tvarius sprendimus klientams, o efektyviai naudodami išteklius, mes užtikriname ir tvarią savo pačių plėtrą.

Mes įsipareigojame laikytis mums taikomų aplinkos apsaugos įstatymų bei kitų norminių dokumentų reikalavimų.

Socialinė atsakomybė įpareigoja mus palaikyti ir vystyti gaminius bei sprendimus, kurie prisidėtų prie mūsų klientų saugumo ir sveikatos, bei pastatų estetikos.

Mes siekiame įtraukti savo darbuotojus visais jų veiklos klausimais per komandos ir vadovų dialogą, apklausų ir komunikacijos kanalus. Kiekvienas darbuotojas dalyvauja nustatant ir vertinant savo metinius tikslus. Mūsų vadovai padeda darbuotojams išnaudoti visą savo potencialą, užtikrinant verslo efektyvumą, kuriant įmonės kultūrą, o taip pat užtiktrinant nuolatinį vystymąsi.

Visi trys tvarumo aspektai papildo ir palaiko vienas kitą bei yra plėtojami lygiagrečiai. Išlaikant aplinkos ir socialinę atsakomybę, yra palaikomas ir mūsų ekonominis tvarumas.