PAROC HVAC Fire LT montavimas

Detalūs PAROC Hvac Fire LT sistemos sprendimai ir aprašymai pateikiami ugniai atsparių ortakių priešgaisrinės izoliacijos montavimo instrukcijoje v.1.0; 2014-09-11 (pdf, 617KB).

Taip pat žiūrėkite animuotas montavimo instrukcijas Youtube:

PAROC Hvac Fire Mat gaminiai apvalių ortakių priešgaisrinei izoliacijai

 

PAROC Hvac Fire Mat gaminiai stačiakampių ortakių priešgaisrinei izoliacijai 

 

PAROC Hvac Fire Slab gaminiai stačiakampių ortakių priešgaisrinei izoliacijai