Tolesnėje lentelėje pateikiamas pavyzdys, kaip girdisi įvairūs garsai įvairiose patalpose esant įvairiems garso izoliacijos dydžiams R'w

 Aiškiai girdima  
 Girdima  

R'w  Įprastas kalbėjimas Kalbėjimas garsiai  Šaukimas  TV ir radijas, įprastu garsu TV ir radijas, labai garsiai  TV ir radijas, ypatingai garsiai  Patalpų pavyzdžiai
30              Biuras
35              Biuras
40              Mokykla
44             Mokykla
48              Mokykla
52             Butas
56             Butas
60             Specialios patalpos
60              Specialios patalpos
R'w – garso izoliacijos rodiklis, kurio siekiama tarp erdvių naudojant atskiriančias konstrukcijas. Norėdami pasiekti nustatytą dydį, statykite konstrukciją pagal gamintojo nurodymus ir kruopščiai užsandarinkite visas siūles ir jungtis.