Lietuvoje dažniausiai yra statomi gyvenamieji pastatai su mansarda, todėl šilumos izoliacinis sluoksnis yra montuojamas tarp gegnių. Toliau pateikiame efektyvius stogų šiltinimo pavyzdžius. Po tipinių konstrukcijų aprašymo rasite sprendimus ir pasyviesiems namams.

a) Šlaitinis stogas, kai hidroizoliacija yra iš vandens garams nelaidžios plėvelės

Šlaitinio stogo, su mažai vandens garams laidžia hidroizoliacija, vėdinamas oro tarpas turi būti įrengtas tarp hidroizoliacinės plėvelės ir apsaugos nuo vėjo plokštės. Vėdinamo oro tarpo aukštis nustatomas skaičiavimais, tačiau visais atvejais turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Stogo vėdinimui karnize ir kraige turi būti įrengtos vėdinimo angos pagal STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus.

Pitched roof ridge insulation 2
 • Stogo danga, 
 • grebėstai, 
 • iššilginis grebėstas, 
 • hidroizoliacija (vandens garams nelaidi plėvelė), 
 • vėdinamas oro tarpas ne mažesnis 50 mm, 
 • apsauga nuo vėjo PAROC WAS 25t (PAROC WAS 35t), 
 • gegnės ir šilumos izoliacija tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus), 
 • vandens garų izoliacija, 
 • skersiniai tašai / tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus), 
 • vidaus apdaila.

Šilumos perdavimo koeficientas (U verte) 
 PAROC WAS 25t , PAROC WAS 35 30 mm   30 mm
 PAROC eXtra 150 mm 200 mm
 PAROC eXtra  50 mm  50 mm
 U vertė, W/m2K 0,19 0,16

b) Šlaitinis stogas, kai hidroizoliacija yra iš vandens garams laidžios (difuzinės) plėvelės

Šlaitinio stogo su vandens garams laidžia hidroizoliacija (difuzine plėvele) vėdinamas oro tarpas turi būti įrengtas virš difuzinės plėvelės. Vėdinamo oro tarpo aukštis nustatomas skaičiavimais, tačiau visais atvejais turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Stogo vėdinimui karnize ir kraige turi būti įrengtos vėdinimo angos pagal STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus.

Pitched roof ridge insulation 1
 • Stogo danga, 
 • grebėstai, 
 • išilginis grebėstas, 
 • vėdinamas oro tarpas ne mažesnis 50 mm, 
 • hidroizoliacija (difuzinė plėvelė), 
 • gegnės ir šilumos izoliacija tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus), 
 • vandens garų izoliacija, 
 • skersiniai tašai / tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus), 
 • vidaus apdaila.

Šilumos perdavimo koeficientas (U verte)
PAROC eXtra (gegnės) 150 mm  200 mm  225 mm 250 mm 
PAROC eXtra (pakalimas) 50 mm  50 mm  50 mm  50 mm
U vertė, W/m2K 0,24  0,19  0,18  0,16

Pasyvūs namai

Padidinkite šilumos izoliacijos storį, kuris atitiktų pasyvių namų reikalavimus, konstrukcijos viduje naudodami papildomus tašus (žr. žemiau). Įrenkite vandens garų izoliacijos (užtvaros) sluoksnį taip, kad būtų užtikrintas stogo konstrukcijos sandarumas. Vėdinamo oro tarpo aukštis nustatomas skaičiavimais, tačiau visais atvejais turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Stogo vėdinimui karnize ir kraige turi būti įrengtos vėdinimo angos pagal STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus.


Šlaitinis stogas, pasyvus namas
 • Stogo danga, 
 • grebėstas, 
 • išilginis grebėstas, 
 • hidroizoliacija (vandens garams nelaidi plėvelė), 
 • vėdinamas oro tarpas ne mažesnis 50 mm, 
 • apsauga nuo vėjo PAROC WAS 25t (PAROC WAS 35t), 
 • gegnės ir šilumos izoliacija tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus),
 • vandens garų izoliacija, 
 • skersiniai tašai / tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus), 
 • vidaus apdaila.

 

individualūs namai

Rekomenduojama U vertė

W/m2K

0,06 - 0,09

d1

mm

30

d2 + d3+ d4

mm

375 - 600

d5

mm

50

Bendras izoliacijos storis

mm 

455 - 680

Pastabos:
Pagal Pasyvių namų instituto pasyvaus namo apibrėžimą, metinis šildymo, vėdinimo ir pirminės energijos poreikis negali viršyti tam tikrų reikšmių. Nors gera šilumos izoliacija yra svarbi siekiant pasyvaus namo standarto, tačiau vien tik šilumos izoliacija negali užtikrinti pasyvaus namo energijos sąnaudų verčių. Kitų pastato sudėtinių dalių ir prietaisų, kurie įtakoja energijos sąnaudas, reikalavimai yra nustatomi įvairiais skaičiavimo metodais, tokiais, kaip Passive House Planning Package (PHPP), kurį galite rasti interneto svetainėje www.passiv.de.