Daugelyje šalių paprastos rąstinės sienos netenkina šiandieninių energijos taupymo reikalavimų, todėl reikia įrengti papildomą šilumos izoliacijos sluoksnį. Norėdami įrengti šį sluoksnį, pritvirtinkite papildomą medinį karkasą prie vidinės ar išorinės rąstinės konstrukcijos ir vėliau tarp karkaso tašų įsprauskite šilumą izoliuojančias plokštes, bei įrenkite oro užtvaros ar apsaugos nuo vėjo sluoksnius. Tašus įtvirtinkite taip, kad rąstinė siena galėtų sėsti. 

Rąstinė siena

Naujos rąstins sienos vidaus izoliacija
  • Rąstinė siena 120 mm,
  • oro barjero sluoksnis,
  • medinis karkasas / PAROC eXtra,
  • garų barjeras,
  • vidaus apdaila.
 Šilumos perdavimo koeficientas
 PAROC eXtra 125 mm   150 mm  175 mm 200 mm 
 U vertė, W/m2K 0,27 0,24 0,22 0,19