Lietuvos statybos normos ir taisyklės (Lietuvos STR)

STR 2.05.01:2005. Pastatų atitvarų šiluminė technika. Pateiktos pastatų atitvarų šiluminių savybių, pastatų norminių ir savitųjų šilumos nuostolių, atitvarų drėgminio būvio skaičiavimo metodikos.

STR 2.01.09:2005. Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. Pateikta pastatų energinio naudingumo nustatymo metodika.

STR 2.01.03:2009. Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės.

STR 2.09.04:2008. Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas. Nustatyti pastatų projektinės šildymo sistemų galios bei projektinio metinio ir mėnesinio šilumos suvartojimo skaičiavimų reikalavimai.

STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai. Reglamentas nustato projektavimo ir statybos reikalavimus naujų, rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų pastatų stogams.

STR 2.01.10:2007. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Reglamentas nustato reikalavimus naujų ir rekonstruojamų pastatų nevėdinamų atitvarų, kurių apšiltinimui naudojamos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos su polistireniniu putplasčiu arba mineraline vata, projektavimui ir statybai.

STR 2.01.11:2012. Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos. Reglamentas nustato reikalavimus naujų, rekonstruojamų ir remontuojamų pastatų vėdinamų atitvarų projektavimui ir statybai.

STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. Reglamentas nustato pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybės reikalavimus, pastato atitvarų ir jo dalių akustinių rodiklių vertes.