Dėmesys tvarumui

Paroc sustainability

Frazė „tvari aplinka“ mūsų misijos apibrėžime rodo, kiek daug dėmesio skiriame tvarumui.

Ilgalaikę verslo sėkmę lemia kiekvieno iš mūsų asmeninė atsakomybę aplinkos ir visuomenės atžvilgiu.

Svarbus yra nuolatinis dėmesys inovacijoms, skirtoms klientams, kitiems dalininkams ir apskritai visai visuomenei, kurį „Paroc“ skiria įvairioms aplinkosaugos sritims, pvz., energiniam efektyvumui, perdirbimui ir taršos mažinimui. 

Didžiausia "Paroc" inovacijų, skirtų klientams, kitoms suinteresuotoms šalims ir visuomenei, nauda yra mūsų dėmesys aplinkosaugos aspektams: energiniam efektyvumui, perdirbimui ir taršos mažinimui.

Mūsų korporatyvinė atsakomybė ne tik padeda tausoti aplinką ir yra naudinga visiems, dirbantiems ir gyvenantiems pastatuose, kuriuose panaudoti „Paroc“ gaminiai.

Ji kuria ir didelę vertę verslui, nes leidžia užtikrinti savo partnerius dėl mūsų gaminių ilgalaikės kokybės, atitikties ir saugumo, taip pat leidžia mažinti gaminių gyvavimo ciklo sąnaudas, greičiau juos montuoti ir vystyti partnerystę.

Mūsų atsakomybė suinteresuotoms šalims apima ne tik mūsų gaminių poveikį. Savo darbuotojams siūlome saugią ir palankią darbo aplinką bei gausybę galimybių siekti savo asmeninių profesinių tikslų. Mūsų ilgalaikė sėkmė leidžia užtikrinti nuolatinį darbą bei kurti naujas darbo vietas. Taip pat savo tiekėjams ir partneriams siūlome galimybių užsidirbti ir plėsti savo verslą. 

Štai kodėl tikime, kad „Paroc“ gaminiai svariai prisideda prie bendros ekonominės, socialinės ir aplinkos gerovės bei padeda saugoti mūsų pasaulį.

JT tvarios plėtros tikslai

„Paroc“ remia Jungtinių Tautų tvarios plėtros principus ir tikslus. Mes esame išskyrę tuos tikslus, prie kurių siekio „Paroc“ bendrovė gali prisidėti svariausiai, todėl susiejome juos su savo pačių svarbiausiomis tvarumo sritimis.

Plačiau apie
Skaityti daugiau
Paroc“ tvarumo ataskaitos http://www.paroc.com/about-paroc/focus-on-sustainability/paroc-sustainability-reports