„Paroc Group“ tikisi teigiamų rezultatų iš galutinio COP21 susitarimo

22 gruod. 2015
Paryžiuje baigėsi 21-oji Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP21), kurioje 195 šalys pirmą kartą priėmė vieningą, teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl pasaulio klimato kaitos. Ambicingas ir įvairius poreikius suderinantis susitarimas yra pirmoji šiame amžiuje tokio masto sutartis. Joje pateiktas veiksmų planas, kuris turi padėti pasaulio bendruomenei išvengti klimato kaitos pavojų, nes susitarta, jog pasaulinės temperatūros kilimas turi būti išlaikytas gerokai žemiau 2°C virš ikiindustrinės epochos lygio, tačiau turi būti stengiamasi klimato atšilimą mažinti dar labiau,          iki 1,5°C.

Europos aplinkosaugos agentūros duomenimis, 2014-ieji buvo karščiausi metai per visą orų stebėjimo istoriją. Taip pat tai buvo dar vieni rekordinio karščio metai. Kad būtų įmanoma pasaulinės temperatūros kilimą išlaikyti gerokai žemiau 2° C virš ikiindustrinės epochos lygio, būtina ženkliai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tokius tikslus nustato vyriausybės, tačiau konkrečių veiksmų turi imtis pramonė, verslas, vietos valdžia ir namų ūkiai. Šie veiksmai turi mažinti išmetamų dujų kiekį, stabilizuoti atmosferoje esančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją, stabdyti temperatūros kilimą ir mažinti klimato pokyčius.

Tikimės, kad susitarimas dėl anglies junginių išmetimo mažinimo atneš teigiamus rezultatus. Taip pat tikimės, kad tai turės teigiamą ilgalaikį poveikį izoliacijos pramonei, nes mūsų pastatų apšiltinimas yra lengviausiai pritaikomas ir efektyviausias būdas mažinti energijos vartojimą bei su tuo susijusių šiltnamio dujų išmetimą į atmosferą“, sako „Paroc Group“ CEO Kari Lehtinen.

Europos Komisija yra nustačiusi ilgalaikį tikslą statybų sektoriuje išmetamo CO2 kiekį iki 2050 m. sumažinti 88–90%, palyginus su 1990 m. Pasak Europos izoliacijos gamintojų asociacijos, šį tikslą galima pasiekti tik intensyviai renovuojant būstus visoje ES. Pastatams tenka 36% viso Europoje išmetamo CO2 kiekio. Didesnis pastatų energinis efektyvumas padėtų reikšmingai sumažinti išmetamų anglies junginių kiekį. Apšiltinus pastatus galima realizuoti iki 75% bendro energijos vartojimo pastatuose mažinimo potencialo; tai yra per metus į atmosferą nebūtų išmetama maždaug 460 mln. tonų CO2.