Vėdinamos sienos

Vėdinamos sienos (“ventiliuojami fasadai”) turi būti projektuojamos ir įrengiamos pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. VTT (Suomijos mokslinių tyrimų centre) atlikome vėdinamų sienų konstrukcijų bandymus ir skaičiavimus, kurių rezultatus kartu su STR 2.04.01:2018 reikalavimais įvertinome žemiau pateiktuose sprendimuose.

Vėdinamos sienos- tai sienos su išorės aplinkos oru susisiekiančiu vėdinamu oro tarpu tarp apdailos ir vėjo izoliacinio arba termoizoliacinio sluoksnio. Vėdinamo oro tarpo ir oro patekimo angų dydžiai priklauso nuo klimato sąlygų, pastato aukščio ir naudojamų statybinių medžiagų. Žemiau pateikiame karkasinių, trisluoksnio mūro ir mūrinių/betoninių sienų sprendimus.

Paroc užsakymu VTT atliktų bandymų ir skaičiavimų lentelės, nustatančios ryšį tarp vėdinamo oro tarpo pločio bei angų dydžio, sienos konstrukcijos ir naudojamos šilumos izoliacijos oro laidumo koeficiento, yra pateikiamos „Vėdinamų sienų projektavimo vadove“. 

Atitvarų šiluminės savybės turi būti suprojektuotos, o pačios atitvaros įrengtos taip, kad pastatas atitiktų STR 2.01.02:2016 nustatytus reikalavimus siekiamos energinio naudingumo klasės pastato atitvarų savitiesiems šilumos nuostoliams. Sienų šilumos perdavimo koeficientų U (W/(m²*K)) norminės vertės pagal STR 2.01.02:2016:
Pastato tipas/Energinio naudingumo klasė  C B A A+ A++
 Gyvenamieji pastatai  0,20  0,18  0,15 0,13 0,11
 Viešosios paskirties pastatai  0,25*k1  0,22*k1 0,18*k1 0,15*k1 0,12*k1
 Pramonės pastatai  0,30*k1  0,25*k1 0,22*k1 0,19*k1  0,17*k1

Pastaba: k1 = 20/(ƟiH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atitvaroms, ƟiH– pramonės paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės.

 

„Paroc“ akmens vatos plokštės, naudojamos vėdinamų sienų šilumos izoliacijai, yra ne tik energiškai efektyvios, bet ir puikiai izoliuoja garsą, yra nedegios ir atsparios drėgmei.

 

NedegumasVėdinamų sienų šiltinimui ir apsaugai nuo vėjo naudojamos „Paroc“ akmens vatos plokštės yra nedegios ir atitinka aukščiausios A1 arba A2-s1, d0 europinės statybinių medžiagų degumo klasės reikalavimus. Daugiau informacijos rasite čia. Vėdinamų sienų konstrukcijose jos gali būti naudojamos be jokių apribojimų.

 

 

Atsparumas drėgmeiPAROC akmens vata pasižymi puikiomis vandens garų laidumo savybėmis. Ji neleidžia drėgmei kauptis pastato sienose. Daugiau informacijos: Drėgmei atspari izoliacija. Net ir po to, kai buvo paveikta drėgmės, išdžiūvusi akmens vatos plokštė išlaiko šilumos izoliacines savybes ir nedegumą.

 

 

Izoliuoja garsąPAROC akmens vata yra porėta medžiaga, kuri gerai sugeria garsą. Pastatų sienų konstrukcijose naudojami PAROC akmens vatos gaminiai apsaugo patalpas nuo išorėje sklindančio triukšmo. Daugiau informacijos rasite čia.

Daugiau informacijos: Kodėl akmens vata