Eurofins Gold

„Paroc“ gaminiai sertifikuoti pagal „Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD“ sistemą

Vis daugiau laiko praleidžiame patalpose, tad patalpų oro kokybė tampa itin svarbia, siekiant geresnės ir sveikesnės gyvenamosios aplinkos. „Paroc“ žengė dar vieną žingsnį inovacijų keliu ir sertifikavo šildymo, vėdinimo bei oro kondicionavimo (ŠVOK) produktų grupę pagal „Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD“ sistemą, ambicingiausią mažos taršos ženklą Europoje.

Bendroji statybinių medžiagų išmetamų teršalų klasifikacija

Siekiant geresnės oro kokybės patalpose, pastatuose naudojami statybos produktai turi atitikti griežtus cheminių išmetamųjų teršalų ribojimus, kurie padeda kurti sveikesnę gyvenamąją aplinką. Taršos klasifikacijos „Indoor Air Comfort®“ tikslas yra skatinti mažos taršos statybinių medžiagų kūrimą ir naudojimą. Kiekvieno produkto išmetamų teršalų klasifikacija yra skirtinga.

Sertifikuoti produktai

Nuo 2017 m. gegužės visi „Paroc“ vamzdiniai kevalai, dembliai ir lamelių dembliai yra sertifikuoti pagal „Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD“ sistemą ir atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus. Sertifikuoti šie ŠVOK gaminiai:

Paroc Hvac gaminiai
 

„Eurofins“ – savanoriško ženklinimo sistema

„Eurofins Indoor Air Comfort®“ yra savanoriško ženklinimo sistema, kuria gali remtis visi statybinių medžiagų gamintojai. Ši klasifikacija neprieštarauja oficialioms statybos normoms ar jų aiškinimui. Rinkdamiesi medžiagas savo projektams daugelis architektų, projektuotojų, inžinierių, konstruktorių teikia pirmenybę pagal „Eurofins“ sistemą klasifikuotiems produktams ir tokiu būdu siekia užtikrinti konstrukcijų tvarumą bei kokybę.

Programa „Indoor Air Comfort“

Europoje buvo nuspręsta, kad ES ekoženklinimas galėtų apimti visas Europos mažo lakiųjų organinių junginių (LOJ) specifikacijas, pažymint jas vienu bendru ženklu. Todėl buvo sukurtas naujas ženklas. Dabar „Indoor Air Comfort“ užpildo trūkstamą Europos ženklinimo nišą. 

„Indoor Air Comfort“:
Šis ženklas jungia visus Europos reglamentus dėl statybos produktų mažo lakiųjų organinių junginių skleidimo patalpose. „Indoor Air Comfort“ ženklu paženklintas produktas, atitinka ribines vertes, kurios yra nurodytos bet kuriame Europos reglamente.

„Indoor Air Comfort GOLD“:Indoor Air Comfort GOLD
Šis ženklas sujungia visus su mažiausia lakiųjų organinių junginių išmetimu į aplinką susijusius Europos reglamentus, daugelį savanoriškų ženklų ir parodo, kad produktas atitinka griežčiausius reikalavimus dėl LOJ išmetimo. „Indoor Air Comfort GOLD“ yra ambicingiausias ir pats griežčiausias mažą taršą pažymintis ženklas visoje Europoje.

Šiuo ženklu pažymėti ir sertifikuoti statybos produktai pasižymi mažiausia tarša ir garantuoja aukščiausios klasės patalpų oro kokybę.

Daugiau informacijos apie vertinimo kriterijus rasite „Eurofins“ internetinėje svetainėje

 

 

Eurofins Indoor Air Comfort GOLD sertifikatas

Eurofins Indoor Air Comfort Gold sertifikatas >>