PAROC Linio 80 - tinkuojamų fasadų plokštė
A, A+ ir A++ energinio naudingumo pastatams

Griežtėjant pastatų energinio naudingumo reikalavimams Europos Sąjungoje, šilumos izoliacijos savybės, sprendimų paprastumas, bei įrengimo kokybė tampa ypač svarbūs. Siena yra viena iš ypač svarbių pastato dalių, turinti didelę įtaką jo energiniam naudingumui.

Tinkuojamas fasadasTinkuojamųjų fasadų sistemos pagal šilumos izoliacijos tvirtinimo prie šiltinamo paviršiaus būdą yra skiriamos į klijuojamas ir mechaniškai tvirtinamas. Lietuvoje plačiausiai naudojamas mišrusis būdas, kai šilumą izoliuojanti medžiaga yra tvirtinama mechaniškai (smeigėmis) ir papildomai klijuojama prie sienos. Tvirtinimo būdas ir tvirtinamų elementų skaičius priklauso nuo sienos pagrindo, vėjo sukeliamų apkrovų, pastato aukščio, šiltinamosios medžiagos ir kitų veiksnių. Tiek projektuojant, tiek ir įrengiant tinkuojamuosius fasadus, būtina vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.10:2007 „Išorinė tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ ir sistemos gamintojo Europos techniniame liudijime (ETL) pateikiamomis instrukcijomis, mat kiekvienoje sistemoje yra gamintojo specialiai sukurti ir tarpusavyje suderinti visi sistemą sudarantys elementai.

Energiškai efektyvių pastatų tinkuojamų sienų šiltinimui yra sukurtos PAROC Linio 80 plokštės. Jos yra skirtos klijuojamoms sistemos- tai yra tokioms, kai šilumos izoliacija prie šiltinamo paviršiaus yra klijuojama. Mechaninis tvirtinimas yra nereikalingas, nes šios sistemos su PAROC Linio 80 atplėšimo stipris gali būti net iki 5 kartų didesnis už maksimalią projektinę vėjo apkrovą Lietuvoje.

 

Paroc Linio 80 naudaSpartesnis darbas, mažesnė kaina. Mechaniškai tvirtinamose sistemose, priklausomai nuo laikančiosios sienos dalies medžiagiškumo bei darbo įrankių, kuriuos naudoja statybininkai, išgręžti vieną skylę tvirtinimo elementui gali trukti net iki 30 sekundžių. O 1 m2 turėtų būti naudojami 4- 8 tvirtinimo elementai. Pajūrio zonoje pastato kampuose gali būti naudojama net iki 12-16 tvirtinimo elementų. Savaime suprantama, kad nenaudojant mechaninio tvirtinimo sumažėja sienos šiltinimo darbų trukmė. Armavimo darbus galima pradėti jau kitą dieną po priklijavimo, nes nebereikia skirti laiko tvirtinimo elementų montavimui.

Be to, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad tvirtinimo elementus ne tik reikia įgręžti į sieną, bet juos nusipirkti ir sandėliuoti statybos aikštelėje. Priklausomai nuo tvirtinimo elementų kokybės, jie sąmatoje sudaro apie 10-25% tinkuojamų fasadų medžiagų kainos.

Dėl vertikaliai orientuoto plaušo ir nedidelių matmenų montavimo metu tarp PAROC Linio 80 plokščių nesusidaro plyšių, kuriuos, šiltinant kitomis medžiagomis, reikia papildomai užtaisyti. O tai irgi leidžia sumažinti tiek darbų tiek ir papildomų medžiagų sąnaudas.

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės yra 1,2 m ilgio ir 0,2 m pločio. Net ir A, A+ ir A++ pastatų sienoms šiltinti naudojama plokštė yra pakankamai lengvai pakeliama ir priklijuojama.

 

Paroc Linio 80 klijavimas

Šilumos izoliacijos savybės ypatingai svarbios įrengiant tinkuojamas sienas. Kaip ir visi kiti Paroc akmens vatos gaminiai PAROC Linio 80 plokštės yra priskiriamos saugiausiai A1 degumo klasei todėl jas saugu montuoti ir sandėliuoti statybos objekte. Tinkuojamų fasadų sistemos su mineraliniu ar silikoniniu tinku atitinka A1 arba A2 s1 d0 degumo klases.

Be to, akmens vata yra laidi vandens garams ir ši savybė yra ypatingai svarbi tinkuojamų sienų atveju. Laidumas vandens garams reiškia, kad pastatų statybos ar eksploatavimo metu į akmens vatą patekusi drėgmė migruoja į išorę ir pasišalina pro sienos tinko apdailą, o garų judėjimas nekeičia akmens vatos šiluminių ir eksploatacinių savybių. Tai labai svarbu užtikrinant pastato konstrukcijų ilgaamžiškumą ir geresnį patalpų mikroklimatą. Jei termoizoliacinė medžiaga yra mažai laidi vandens garams, tai tam tikromis sąlygomis iš patalpų pro sieną migruojanti drėgmė gali kauptis prieš termoizoliacinę medžiagą esančiame sienos sluoksnyje. Dėl to pablogėja sienos šilumos izoliacijos savybės, sumažėja kai kurių sienos medžiagų stipris, didėja deformacijos dėl drėgmės.

Akmens vata praleidžia garus ir saugo konstrukcijas nuo drėgmės: jei pritvirtintų plokščių paviršius sudrėksta, jos paprastai greitai išdžiūva neprarasdamos šiluminių savybių.

Akmens vata yra atspari drėgmei ir vandeniui, tačiau montavimo metu rekomenduojama ją apsaugoti nuo tiesioginių kritulių.

Dar viena išskirtinė akmens vatos gaminių savybė- tai stabilūs matmenys. Pastatą apšiltinus PAROC Linio 80 plokštėmis dėl temperatūros svyravimų pastato eksploatavimo metu neatsiras plyšių tarp šilumos izoliacijos plokščių. O plyšiai reiškia padidėjusius šilumos nuostolius, jie sąlygoja ir mikroplyšių atsiradimą ant sienos tinko apdailos sluoksnio. Laikui bėgant, tokie plyšiai turi tendenciją didėti, į juos patenka išorės vanduo, kuris ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį gali užšalti ir taip ardyti tinko paviršių. Be to, tik ant akmens vatos šilumos izoliacijos galima įrengti ir tamsios spalvos tinką. Tad, tinkuojamose sistemose pasirinkę akmens vatos izoliaciją, turėsite platesnį spalvų spektrą bei ilgaamžį nedegų fasadą.

 

PAROC Linio 80 naudojimas įrengiant tinkuojamas sienas

Tarptautinė patirtis ir praktika. Šiltinimo sistemos su vertikaliai orientuoto plaušo plokštėmis jau kelis dešimtmečius yra naudojamos Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje. Ypatingai pamėgtos statybininkų ne tik dėl nedidelių matmenų, bet ir dėl to jog leidžia sumažinti darbo sąnaudas. Be to išskirtinės akmens vatos savybės- matmenų stabilumas ir laidumas vandens garams- ypač svarbios tinkuojamoms sienoms.

Populiariausios tinkuojamų fasadų sistemos turi Europos Techninius Įvertinimus klijuojamoms sistemoms ir yra ženklinamos CE ženklu. Tokių sistemų patikimumas yra patvirtintas bandymais, tad jos šiandien gali būti sėkmingai naudojamos įrengiant tinkuojamas sienas.