PAROC HVAC Fire LT montavimas

Detalūs PAROC Hvac Fire LT sistemos sprendimai ir aprašymai pateikiami ugniai atsparių ortakių priešgaisrinės izoliacijos montavimo instrukcijoje v.1.0; 2014-09-11 (pdf, 617KB).

Taip pat žiūrėkite animuotas montavimo instrukcijas Youtube:

PAROC Hvac Fire Mat gaminiai apvalių ortakių priešgaisrinei izoliacijai

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 

PAROC Hvac Fire Mat gaminiai stačiakampių ortakių priešgaisrinei izoliacijai 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 

PAROC Hvac Fire Slab gaminiai stačiakampių ortakių priešgaisrinei izoliacijai

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.