Šlaitinių stogų montavimo vadovas

Oro ir garų užtvara (vandens garų izoliacija)

Kruopščiai įrenkite oro ir garų užtvarą (vandens garų izoliaciją), kad nebūtų oro pratekėjimo galimybės. Oro ir vandens garų izoliaciją (užtvarą) iš 200 mikronų polietileno plėvelės rekomenduojama įrengti iš vidinės pusės arba tarp šilumos izoliacijos sluoksnių taip, kad vidinis šilumos izoliacijos sluoksnis būtų ne mažiau kaip tris kartus plonesnis už išorinį (1:3). Oro ir vandens garų izoliuojančiam sluoksniui naudojamų medžiagų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba perdengti ne mažiau nei 200 mm. Jei palėpės grindų konstrukcija yra sudaryta iš sandarios, visiškai dengiančios betono plokštės, oro ir garų užtvaros nereikia.

Palėpę gerai vėdinkite

Palėpės vėdinimui dviejose priešpriešinėse palėpės pusėse turi būti įrengtos vėdinimo angos. Angų plotas kiekvienoje pusėje turi būti ne mažesnis nei 1:500 vėdinamo pastogės grindų ploto.

Šilumos izoliacinio sluoksnio įrengimas palėpėje

Sumontuokite izoliacijos plokštes dviem ar daugiau sluoksnių, kad tarp gretimų plokščių nebūtų tarpų ar plyšių. Papildomos apsaugos nuo vėjo pagalba, vėdinimo tarpu suformuotu tarp stogo ir sienos, oras turi eiti virš izoliacijos. Tai reiškia, kad izoliacija neguli tiesiog po stogo danga. Drėgnas oras, kuris kondensuojasi po stogo danga, išeina lauk per vėdinimo angas įrengtas frontonuose. Atstumas nuo izoliacijos iki viršutinės papildomos nuo vėjo apsaugos turi būti bent 100 mm. Plokščių apsauga nuo vėjo turi būti įrengiama pagal STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus.

Šilumos izoliacinio sluoksnio įrengimas tarp gegnių

Sumontuokite izoliacijos plokštes tarp gegnių dviem ar daugiau sluoksnių, kad tarp gretimų plokščių nebūtų tarpų ar plyšių. Virš universalių plokščių turi būti įrengtas apsaugos nuo vėjo sluoksnis iš specialių akmens vatos plokščių ar vandens garams laidžios ir orui mažai laidžios plėvelės.
Vėdinamo oro tarpo aukštis nustatomas skaičiavimais, bet visais atvejais turi būti ne mažesnis nei 50 mm. Stogo vėdinimui karnize ir kraige turi būti įrengtos vėdinimo angos pagal STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus.

Stogų apšiltinimas su biria PAROC BLT vata

Biri įpučiama vata stogams apšiltinti - dar viena alternatyva. Ši medžiaga yra įpučiama įpūtimo įrenginiu ir gali būti naudojama iki 40 m aukštyje (Pastaba: vatos įpūtimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokyti rangovai. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su arčiausiai jūsų esančiu „Paroc“ biuru.)