Šlaitinių stogų montavimo vadovas - renovacija

PAROC eXtra plokštės - papildomas palėpių apšiltinimas PAROC eXtra plokštėmis

Papildomas palėpių apšiltinimas PAROC eXtra plokštėmis

Įvertinkite senos palėpės būklę (izoliaciją ir konstrukcijas). Jei senoji konstrukcija ir izoliacija yra geros būklės, ant viršaus montuokite naujos izoliacijos sluoksnį. Jei medinės sijos yra drėgnos, atsirado pelėsis, reikia imtis priemonių drėgmės ir pelėsio pašalinimui. Jei drėgmė yra padariusi nuostolių, atkreipkite dėmesį į pačią konstrukciją, ir, jei reikia, paremontuokite. Įsitikinkite, kad ant medinė palėpės perdanga yra nepralaidi drėgmei ir vandens garams ( prieš šiltinimo sluoksnį turi būti įrengta vandens garų izoliacija). Visus plyšius užsandarinkite.

Papildomas palėpių apšiltinimas PAROC eXtra plokštėmis

Įrenkite papildomas apsaugos nuo vėjo plokštes tarp sienos ir palėpės šilumos izoliacijų taip, kad plokštės būtų bent 150 mm virš naujojo izoliacijos sluoksnio. Tarp naujos izoliacijos ir stogo palikite bent 20-50 mm oro tarpą.

Papildomas palėpių apšiltinimas PAROC eXtra plokštėmis

Įrenkite vaikščiojimo takus apie užlipimo angą, kurie būtų bent 50 mm virš numatyto izoliacijos sluoksnio viršaus.

Papildomas palėpių apšiltinimas PAROC eXtra plokštėmis

Pradėkite montuoti PAROC eXtra plokštes nuo palėpės tolimiausių. Ant viršaus dedamos plokštės turi perdengto apačioje esančių plokščių siūles. Viršutinė plokštei yra naudojama 30 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštė PAROC WAS 35.

Atsiminkite:

  • Dedant papildomą izoliacijos sluoksnį, palėpėje sumažėja temperatūra. Todėl gerai vėdinkite palėpę, kad nesusidarytų pelėsis. Vėdinimui įrenkite palėpėje vėdinimo angas bei sumontuokite papildomą apsaugos nuo vėjo plokštę tarp sienos ir palėpės šilumos izoliacijų.
  • Papildomos apsaugos nuo vėjo plokštės nukreipia orą palei stogą per oro tarpą, todėl taip yra užkertamas kelias orui patekti į izoliaciją ir pakenkti jos šilumos izoliacinėms savybėms.
  • Nepamirškite Izoliuoti visus vėdinimo ortakius ir įėjimo angą.

Biri vata - papildomas palėpių apšiltinimas

Palėpėse paprastai yra gana daug ploto, kuriame galima sumontuoti papildomą izoliaciją. Įpučiamą vatą galite sudėti patys, arba samdyti specialistus (jei jūsų šalyje yra). 1-3 punktai tinka abiem atvejais, o 4 punktas taikomas tik montuojantiems papildomą izoliaciją savarankiškai.

Papildomas palėpių apšiltinimas
Įvertinkite senos palėpės būklę (izoliaciją ir konstrukcijas). Jei senoji konstrukcija ir izoliacija yra geros būklės, ant viršaus montuokite naujos izoliacijos sluoksnį. Jei medinės sijos yra drėgnos, atsirado pelėsis, reikia imtis priemonių drėgmės ir pelėsio pašalinimui. Jei drėgmė yra padariusi nuostolių, atkreipkite dėmesį į pačią konstrukciją, ir, jei reikia, paremontuokite. Įsitikinkite, kad ant medinė palėpės perdanga yra nepralaidi drėgmei ir vandens garams ( prieš šiltinimo sluoksnį turi būti įrengta vandens garų izoliacija). Visus plyšius užsandarinkite.
Papildomas palėpių apšiltinimas
Įrenkite papildomas apsaugos nuo vėjo plokštes tarp sienos ir palėpės šilumos izoliacijų taip, kad plokštės būtų bent 150 mm virš naujojo izoliacijos sluoksnio. Tarp naujos izoliacijos ir stogo palikite bent 20-50 mm oro tarpą.
Papildomas palėpių apšiltinimas
Įrenkite vaikščiojimo takus apie užlipimo angą, kurie būtų bent 50 mm virš numatyto izoliacijos sluoksnio viršaus.
Papildomas palėpių apšiltinimas

Birią vatą palėpėje suklokite pasinaudodami įpūtimo įrenginiu arba paskleiskite grėbliu. Įpūtimo įrenginio išsinuomoti teiraukitės statybos įmonėse. Vadovaukitės įpūtimo įrenginio gamintojo naudojimo instrukcijomis.

Jei jūsų apšiltinamoji erdvė yra maža birią vatą galite paskleisti grėbliu.

Pradėkite nuo kraštų, eidami link įėjimo angos. Įpučiamą vatą paskleiskite tolygiai. Apšiltinkite po keletą kvadratinių metrų , suformuodami reikiamą storį.

 

Atsiminkite:

  • Dedant papildomą izoliacijos sluoksnį, palėpėje sumažėja temperatūra. Todėl gerai vėdinkite palėpę, kad nesusidarytų pelėsis. Vėdinimui įrenkite palėpėje vėdinimo angas bei sumontuokite papildomą apsaugos nuo vėjo plokštę tarp sienos ir palėpės šilumos izoliacijų.
  • Papildomos apsaugos nuo vėjo plokštės nukreipia orą palei stogą per oro tarpą, todėl taip yra užkertamas kelias orui patekti į izoliaciją ir pakenkti jos šilumos izoliacinėms savybėms.
  • Nepamirškite Izoliuoti visus vėdinimo ortakius ir įėjimo angą.