Vėdinamų fasadų projektavimo gairės

Vėdinamos sienos turi būti projektuojamos prisilaikant STR 2.01.11:2012 “Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos” reikalavimų.

Paroc akmens vatos gaminių naudojimo vėdinamose sienose lentelė pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“.

Pastatų sienų oro tarpų sandarumas

Apsauga nuo vėjo, kai pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš
PAROC eXtra

 Šilumos izoliacijos sluoksnis be papildomos apsaugos nuo vėjo

Uždari ir vėdinami oro tarpai, kai oro tarpo vėdinimo angų plotas
5 cm2/m ≤Av≤300 cm2/m

PAROC WAS 35 (t,tb);
PAROC WAS 25t;
PAROC Cortex
PAROC WAS 50 (t, tb) - tik trisluoksnėse vėdinamose mūro konstrukcijose;  
PAROC WAS 35 (t, tb)
Vėdinami oro tarpai. Oro tarpo vėdinimo angų plotas 
300 cm2/m <Av≤400 cm2/m
PAROC WAS 25t;
PAROC Cortex
PAROC WAS 35 (t, tb)
Intensyviai vėdinami oro tarpai ir pastato atitvarų sandūrų vietos. Oro tarpo vėdinimo angų plotas 
400 cm2/m <Av≤1000 cm2/m
PAROC Cortex  

Vėdinamuose sienų konstrukcijose vietoj pagrindinio šilumą izoliuojančio sluoksnio iš PAROC eXtra, gali būti naudojama PAROC eXtra plus ir PAROC WAS 50.