PAROC akmens vata yra saugi

PAROC akmens vata yra saugi

 

„Paroc“ gaminiai svariai prisideda prie bendros ekonominės, socialinės ir aplinkos gerovės bei padeda apsaugoti mūsų pasaulį. Mūsų korporatyvinės atsakomybės principai ne tik padeda tausoti aplinką ir rūpintis visais, kurie dirba ir gyvena pastatuose, izoliuotuose PAROC akmens vata. Ji kuria ir didelę vertę mūsų verslui, nes tokiu būdu mes užtikriname savo partnerius dėl savo gaminių ilgalaikės kokybės, atitikties ir saugumo, greitesnio montavimo ir patikimos partnerystės. Ilgalaikė verslo sėkmė įmanoma tik tuomet, jei kiekvienas iš mūsų rimtai žiūrėsime į asmeninę atsakomybę dėl aplinkos ir visuomenės gerovę.

PAROC akmens vata

Saugūs plaušeliai

  • Europos mineralinės vatos gaminių sertifikavimo tarybos (EUCEB) ženklas ant mūsų gaminių patvirtina, kad PAROC akmens vatos plaušeliai atitinka ES direktyvos Nr. 1272/2008 biologinės skaidos reikalavimus
  • Vokietijos RAL kokybės ženklas patvirtina, kad gaminiai atitinka Vokietijos techninio reglamento TRGS905 biologinės skaidos ir saugos reikalavimus

Pasižymi maža emisija

  • Vata atitinka Suomijos savanoriškos statybinių medžiagų emisijų sistemos griežčiausios klasės (M1) reikalavimus
  • Visi sertifikuoti gaminiai nurodyti RTS svetainėje (www.rts.fi)
Tyrimų laboratorija

Sudėtyje nėra pavojingų medžiagų

  • PAROC akmens vatos plaušeliai registruoti pagal REACH cheminių medžiagų reglamentą. REACH registracijos techninėje byloje yra cheminės saugos ataskaita, kurioje nurodytos gaminių savybės ir klasifikacija. PAROC akmens vata gaminama iš „Nota Q“ plaušelių, kurie yra vertinami kaip nepavojingi ir nėra klasifikuoti kaip dirginantys
  • Mūsų gaminiuose nėra medžiagų, kurios kelia labai didelį susirūpinimą ar yra kandidatiniame medžiagų sąraše

Gaminiuose nėra jokių pavojingų medžiagų, nurodytų RoHS direktyvoje

  • Tai reiškia, kad PAROC gaminius galima naudoti elektros ir elektroninėje įrangoje.

Saugi naudoti

  • Montuojant akmens vatą rekomenduojame dėvėti laisvus darbo drabužius ir pirštines bei stengtis nekelti dulkių
  • Bendrovė „Paroc“ yra pasirašiusi savanorišką susitarimą dėl gaminių naudojimo nurodymų žymėjimo ant pakuotės tekstu ir piktogramomis, dėl kurių susitarė visos Europos mineralinės vatos gamintojų asociacijos EURIMA narės
  • Visi gaminiai parduodami su saugaus naudojimo instrukcija

EUCEB  RAL  M1  

Saugos duomenų lapus galima atsisiųsti iš visų šalių „Paroc“ svetainių.