Pastate kilęs gaisras gali nusinešti gyventojų gyvybes ir padaryti daug žalos turtui. Draudimo kompanijos per metus išmoka apie pusę savo metinių išmokų gaisro nuostoliams padengti. Vandens padaryta žala sudaro apie 30 %, o vagystės – apie 20 % visų metinių pareiškimų atlyginti žalą. Pastatai bei jų turinys turi įtakos ugnies išplitimui. Naudojant gaisrinės saugos priemones, gaisro rizika gali būti žymiai sumažinta.

Gaisrinė sauga pastate yra dviejų tipų: aktyvioji ir pasyvioji. Aktyvioji gaisrinė sauga yra sukurta veikti įsižiebus gaisrui, į ją įeina tokios atsargumo priemonės, kaip gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, automatiniai purkštuvai, automatinės užsklandos ir sklendės, avarinis apšvietimas ir dūmų šalinimo sistemos. Bet koks vandens tiekimo mechanizmo pažeidimas, veikiančių vožtuvų sugadinimas arba paprasčiausias aplaidumas gali užkirsti kelią tinkamam sistemos veikimui. Todėl pastate, kuris turi tikrai efektyvią apsaugą nuo gaisro, paprastai yra daugiau nei viena gaisro apsaugos sistema.

Pasyviosios gaisrinės saugos priemonės dažniausiai yra integruojamos į konstrukciją, kad pastatas atsilaikytų prieš gaisrą nustatytą laiko tarpą. Pasyviosios apsaugos nuo gaisro priemonės apsaugo konstrukciją bei pastate esančių žmonių gyvybes gaisro metu, neleisdamos gaisrui plisti viduje bei išorėje, išlaikydamos pastato stabilumą ir evakuacinių takų saugumą.

Pasyviąja gaisrine sauga galime vadinti tokias priemones, kaip patalpų suskirstymas į gaisrinius skyrius, atskirų pastato konstrukcijų priešgaisrinė apsauga (izoliavimas), patogi ir tinkama ugniagesių prieiga prie pastatų bei saugios ir efektyvios evakuacijos priemonės.

Pasirinktos statybinės medžiagos ir jų naudojimas reikiamai pasyviajai gaisrinei saugai užtikrinti priklauso nuo dviejų rodiklių – jų degumo ir atsparumo ugniai.

Dėl aukštos lydymosi temperatūros "Paroc" akmens vata idealiai tinkama naudoti apsaugai nuo gaisro. Ji išlaiko savo savybes net esant 1000 oC temperatūrai.

Mes galime pasiūlyti efektyvius apsaugos nuo gaisro sprendimus įvairių tipų pastatams ir konstrukcijoms. Šiame skyriuje galite surasti populiariausius pastatų apsaugos nuo gaisro ir preišgaisrinių pertvarų sprendimus. Raskite tinkamą "Paroc" gaminį jūsų pasirinktai apsaugai nuo ugnies.