Oro ir vandens garų sandarumo sluoksnis

Pastato išorinėje pusėje įrengtas apsaugos nuo vėjo sluoksnis saugo atitvaros vidinius sluoksnius nuo susidarančių priverstinės konvekcijos šalto oro srautų, esančių vėdinamame oro tarpe, skverbimosi į konstrukcijos vidų. Statybos techniniame reglamente STR 2.01.03:2009 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės” yra nurodytos minimalios leistinos apsaugos nuo vėjo sluoksnio orinio laidžio vertės.

Pastato atitvarų vidinėje pusėje įrengtas orą ir vandens garus izoliuojantis sluoksnis apsaugo konstrukcijos vidinius sluoksnius nuo drėgmės skverbimosi iš šilto vidaus aplinkos oro į išorę.

Siekiant užtikrinti gerą pastato išorės konstrukcijų sandarumą reikia užtikrinti, kad: visos orą ir garus izoliuojančio sluoksnio tarpusavio jungtys, pastato kampai, sienų ir lubų jungtys, oro ir vandens garų izoliavimo sluoksnio jungtys su langų ir durų rėmais, vėdinimo sistemos ar kitų vamzdynų, elektros instaliacijos taškų, įvairių techninių kanalų ir kaminų atitvarų kirtimo vietos turi būti patikimai užsandarinti.

Šiuolaikiniai statiniai yra projektuojami ir statomi kaip kompleksinė sistema. Todėl dar projektavimo stadijoje yra svarbu numatyti šilumos izoliacijos bei orą ir vandens garus izoliuojančių sluoksnių nepertraukiamą tęstinumą pereinant iš vieno konstrukcinio sprendinio į kitą ir prisiminti pagrindinius projektavimo ir įrengimo principus:

 • Paprastinkite šių sluoksnių formas kur tai įmanoma. Mažinkite jungčių ir sandūrų skaičių;
 • Projekte nubrėžkite nepertraukiamas sandarumą užtikrinančių sluoksnių “raudonąsias” linijas;
 • Saugokite orą ir garus izoliuojantį sluoksnį nuo mechaninio pažeidimo statybų metų, o pažeidus tą vietą papildomai užsandarinkite PAROC XST 013 ir/arba PAROC XSS 005;
 • Oro ir vandens garų izoliaciniam sluoksniui įrengti naudokite PAROC XMV 020bas gaminį, kurio aukšta Sd vertė (santykinis dydis apibūdinantis medžiagos pralaidumą vandens garams);
 • Užtikrinkite, kad skirtingi orą ir vandens garus izoliuojančios plėvelės sluoksniai persidengia mažiausiai 100–200 mm ir tarpusavyje suklijuoti lipnia juosta PAROC XST 013.

 

Air Moisture

 

 Naudojimas:

 PAROC sistema:

Plėvelė oro ir vandens garų sandarumo sluoksniui įrengtiVandens garus izoliuojantis sluoksnis

Orą ir vandens garus izoliuojantis sluoksnis turi būti ilgaamžis ir patikimai bei lengvai įrengiamas tose pastato konstrukcijų vietose, kuriuose jis yra numatytas.

 • PAROC XMV 020bas (orą ir vandens garus izoliuojanti plėvelė)

Siūlių sandarinimas orą ir vandens garus izoliuojančiame sluoksnyje


Vandens garus izoliuojančio sluoksnio siūlės

Užtikrinkite, kad skirtingi orą ir vandens garus izoliuojančios plėvelės sluoksniai tarpusavyje persidengtų, o siūlės būtų suklijuotos. Šiems darbams kokybiškai atlikti Paroc siūlo naudoti:

 • PAROC XST 013 (sandarinimo juosta) 
 • PAROC XSS 005 (tampri dvipusio lipnumo sandarinimo juosta)

Oro ir vandens garų izoliuojančio sluoksnio jungties sandarinimas ties langų ir durų rėmais


Lango rėmo sandarinimas ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio sujungimas
Lango rėmo sandarinimas ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio sujungimas
Lango rėmo sandarinimas ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio sujungimas

Tos pastato vietos, kuriose oro ir vandens garų izoliacijos sluoksnis jungiasi su langų ar durų rėmais yra ypatingai svarbios. Tokių vietų kampų sandarinimui siūlome naudoti specialias įdėtines PAROC XMV 002 detales, o siūles užsandarinti naudojant tam skirtą lipnią juostą PAROC XST 013

 • PAROC XMV 002 (kampų sandarinimui) 
 • PAROC XST 013 (sandarinimo juosta)

Elektros instaliacijos sandarinimas

Beveik visose pastato sienose ar lubose yra išvedžioti laidai elektros prietaisams ir jų paskirstymo dėžutės. Jei jie kerta pastato oro ir vandens garų sandarumo sluoksnį, tokių kritinių vietų įrengimas yra ypatingai svarbus, todėl kokybiškam sandarinimui atlikti naudokite šiuos gaminius:

 • PAROC XSS 005 (tampri dvipusio lipnumo sandarinimo juosta) 
 • PAROC XST 013 (sandarinimo juosta)

Sienų jungimosi su kitomis konstrukcijomis ir vietų aplink langus sandarinimas


Sienų jungčių sandarinimas

Jungtys tarp tokių skirtingų pastato sienų konstrukcinių elementų yra ypatingai svarbios, nes jų yra ypač daug, jos yra santykinai ilgos ir nuo jų kokybiško įrengimo didžia dalimi priklauso viso pastato sandarumas. Todėl tokios jungtys turi būti ypatingai kruopščiai tarpusavyje užsandarintos, o šiam darbui kokybiškai atlikti siūlome gaminį:

PAROC XSI 001 (sandarinimo juosta)

Kapiliarinės drėgmės izoliavimas pamatuose

Kapiliarinės drėgmės izoliavimas

Kapiliarinės drėgmės izoliavimas užkerta kelią pastato sienų konstrukcijų įmirkimui šiai kylant pamatų konstrukcijomis.

 • PAROC XSS 002

Vėdinimo angų sandarinimas sienose ir lubose

 Vėdinimo kanalai ar kiti vamzdynai, kertantys pastatų sienų ar lubų konstrukcijas tampa potencialiomis pastato sandarumo pažeidimo vietomis. Todėl tokių vietų patikimas užsandarinimas tampa ypatingai svarbus. Šiems darbams atlikti naudokite tamprią dvipusio lipnumo juostą PAROC XSS 005

 • PAROC XSS 005 ( tampri dvipusė lipni sandarinimo juosta)

Sienų ir lubų jungčių sandarinimas


Kampų sandarinimas

Įrengiant vandens garus izoliuojantį sluoksnį svarbu kruopščiai atlikti sandarinimo darbus ir kampuose, kai dvi sienos jungiasi su lubomis. Specialiai kampams suformuota įdėtinė detalė PAROC XMV 003 yra patogus sprendimas tokių jungčių sandarumo užtikrinimui.

 • PAROC XMV 003 (kampų sandarinimui) 
 • PAROC XST 013

Lubų ir sienų jungties sandarinimas
Lubų ir sienų jungties sandarinimas

Jungtis tarp sienų ir lubų konstrukcijų taip pat turi būti sandarinama. Šiai jungčiai sandarinti patariame naudoti gaminį:

 • PAROC XSS 005