Įvairių formų ir dydžių saugojimo talpyklos (rezervuarai) yra neatskiriama daugelio pramoninių procesų dalis. Atsižvelgiant į pramoninį procesą, saugomų medžiagų temperatūra gali būti labai įvairi. Siekiant užtikrinti pramoninio proceso efektyvumą, svarbu naudoti šilumos izoliaciją, kuri sumažintų šilumos nuostolius iki minimumo ir palaikytų tinkamą talpyklos (rezervuaro) turinio temperatūrą.