Plokštieji stogai

Plokštieji stogai – tai stogai, kurių nuolydis yra nuo 0,7° iki 7°. Plokštieji (sutapdinti) stogai turi būti projektuojami ir įrengiami pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.

Stogas yra viena iš svarbiausių pastato dalių, prisidedanti prie pastato šilumos nuostolių mažinimo bei energinio naudingumo didinimo. Todėl stogams yra keliami didesni nei kitoms atitvaroms energinio efektyvumo reikalavimai.

PAROC plokščiųjų stogų akmens vatos plokštės ne tik puikiai izoliuoja šilumą bet ir atlaiko laikinąsias ir nuolatines apkrovas, kurios veikia plokščiuosius stogus.