Pertvaros ne tik atskiria patalpas, bet ir sumažina garso sklidimą iš vienos patalpos į kitą. O gaisro atveju, pertvaros gali sustabdyti ir ugnies plitimą iš vienos patalpos į kitą. Norminiuose dokumentuose ir projektuose yra numatyti pertvarų garso ir (arba) atsparumo ugniai reikalavimai. Todėl renkantis pertvaros konstrukciją, reikia atsižvelgti į joms keliamus reikalavimus. Montuojant pertvaras, būtina kruopščiai atlikti visus darbus ir ypatingą dėmesį skirti visų siūlių, perėjimų ir sujungimų sandarinimui.

PAROC Sonus“ – tai naujos nedegios, akmens vatos plokštės, skirtos gyvenamųjų patalpų, biurų vidaus pertvarų garso izoliacijai.

Nedegi „PAROC eXtra“ izoliacija yra naudojama pertvarų garso izoliacijai, kur keliami didesni garso izoliavimo reikalavimai.