Rąstinės sienos. Renovacija

Vėdinamos sienos yra tai tokios sienos, kuriose tarp šilumos izoliacijos ir apdailos sluoksnio yra įrengiamas vėdinamas oro tarpas, kuriuo juda lauko oras, o sienos apačioje ir viršuje yra įrengiamos angos lauko orui patekti į jį. Vėdinamas sienas projektuodami ir įrengdami vadovaukitės STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

Prieš pradedant šiltinti renovuojamų pastatų sienas, pirmiausia būtina patikrinti ir įvertinti sienų konstrukcijų būklę, bei sienų paviršių. Pašalinkite seną vidaus apdailos ir garų užtvaros sluoksnius nuo vidinės esamos sienos dalies. Užsandarinkite visas aptiktas ertmes ir įtrūkimus.

Įrenkite naują oro barjero sluoksnį, kuris pagerins tokios konstrukcijos oro sandarumą. Pritvirtinkite naujus tašus ir sumontuokite šilumą izoliuojančias plokštes tarp tašų. Sumontuokite naują apdailos sluoksnį.

Rąstinė siena. Renovacija
  • Rąstinė siena 200 mm,
  • oro barjero sluoksnis, 
  • medinis karkasas / PAROC Ultra,
  • apsauga nuo vėjo PAROC Cortex 30 mm,
  • medinis tašas/ vėdinamas oro tarpas 30 mm,
  • išorės apdaila.

Šilumos izoliacijos storiai, kai šiltinama PAROC Ultra + PAROC Cortex

 
Esama sienos šiluminė varža R; m2*K/W
Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai
U≤ 0,2
W/m2*K
U≤ 0,25
W/m2*K
1,1 50+100+30 50+50+30

Pastaba: Skaičiavimuose įvertinta karkaso įtaka.
Kataloge „Renovuoju namą 2018“ ir CAD brėžiniuose rasite sienos ir kitų konstrukcijų jungčių mazgus, bei šilumos perdavimo koeficiento U vertes.

 

Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.01.02:2016:
   λds, W/m*K  R, m2*K/W
Esama siena 1,11
PAROC Ultra 0,036  
PAROC Cortex 0,034  
Medis 0,18  
Plėvelė  0,04
Rsi+Rse 0,13  0,26