Rąstinės sienos. Renovacija

Vėdinamos sienos yra tai tokios sienos, kuriose tarp šilumos izoliacijos ir apdailos sluoksnio yra įrengiamas vėdinamas oro tarpas, kuriuo juda lauko oras, o sienos apačioje ir viršuje yra įrengiamos angos lauko orui patekti į jį. Vėdinamas sienas projektuodami ir įrengdami vadovaukitės STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

Prieš pradedant šiltinti renovuojamų pastatų sienas, pirmiausia būtina patikrinti ir įvertinti sienų konstrukcijų būklę, bei sienų paviršių. Pašalinkite seną vidaus apdailos ir garų užtvaros sluoksnius nuo vidinės esamos sienos dalies. Užsandarinkite visas aptiktas ertmes ir įtrūkimus.

Įrenkite naują oro barjero sluoksnį, kuris pagerins tokios konstrukcijos oro sandarumą. Pritvirtinkite naujus tašus ir sumontuokite šilumą izoliuojančias plokštes tarp tašų. Sumontuokite naują apdailos sluoksnį.


  • Rąstinė siena 200 mm,
  • oro barjero sluoksnis, 
  • medinis karkasas / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus),
  • apsauga nuo vėjo PAROC Cortex, PAROC WAS 35t 30 mm,
  • medinis tašas/ vėdinamas oro tarpas 30 mm,
  • išorės apdaila.

Šilumos izoliacijos storiai, kai šiltinama PAROC Ultra + PAROC Cortex


Esama sienos šiluminė varža R (m2*K/W) / Energinio naudingumo klasė
Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai
B C B C
U≤ 0,18
W/m2*K
U≤ 0,20
W/m2*K
U≤ 0,22
W/m2*K
U≤ 0,25
W/m2*K
0,787 175+30 150+30 125+30 100+30

Pastaba: Gyvenamosios paskirties pastatų sienų iki 1992 m. pastatytuose pastatuose šilumos perdavimo koeficientas U = 1,27 W/(m2∙K) (STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 5 priedo 5.1 lentelė).
Kataloge „Renovuoju namą 2018“ ir CAD brėžiniuose rasite sienos ir kitų konstrukcijų jungčių mazgus, bei šilumos perdavimo koeficiento U vertes.

 

Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.01.02:2016:
   λds, W/m*K  R, m2*K/W
Esama siena 0,787
PAROC Ultra 0,036  
PAROC Cortex 0,034  
Medis 0,18  
Plėvelė  0,04
Rsi+Rse 0,13  0,26