Vėdinamos sienos. Renovacija

Prieš pradedant šiltinti renovuojamų pastatų sienas, pirmiausia būtina patikrinti ir įvertinti sienų konstrukcijų būklę, bei sienų paviršių.

Vėdinamos sienos yra tai tokios sienos, kuriose tarp šilumos izoliacijos ir apdailos sluoksnio yra įrengiamas vėdinamas oro tarpas, kuriuo juda lauko oras, o sienos apačioje ir viršuje yra įrengiamos angos lauko orui patekti į jį. Vėdinamas sienas projektuodami ir įrengdami vadovaukitės STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

Mineralinės vatos gamintojų asociacijos užsakymu Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos specialistai atliko skaičiavimus ir nustatė šilumos izoliacijos iš mineralinės vatos storius vėdinamiems fasadams su tvirtinimo elementais iš cinkuoto, nerūdijančio plieno ir aliuminio.

Skaičiavimai atlikti B ir C energinio naudingumo klasės renovuojamiems gyvenamiesiems ir viešosios paskirties pastatams, o reikalingi izoliacijos storiai pateikiami lentelėse, kurias rasite brošiūroje "PAROC akmens vatos izoliacijos storiai"

Fasadas su lakštinių medžiagų apdaila

Fasadas su lakštinių medžiagų apdaila
 • Laikanti konstrukcija: esama mūro, ar surenkamo g/b siena,
 • Karkasas apdailai tvirtinti,
 • šilumos izoliacija: PAROC Ultra, PAROC eXtra plus,
 • PAROC Cortex (PAROC Cortex b),
 • vėdinamas oro tarpas, ≥ 30 mm,
 • fasado apdaila. 
 

Atstumas tarp plieno sistemos elementų ašių 600 mm horizontalioje ir 700 mm vertikalioje plokštumose. Sistemos tvirtinimo elementai priimti plieniniai, elemento sienutės storis 2,0 mm, plotis 90 mm. Tvirtinimo prie sienos plotas 100×90 mm. PVC tarpinė 5 mm storio 100×90 mm ploto. Išorėje fasado apdailos tvirtinimui prijungtas 50×120 mm T formos elementas. Tvirtinimo elementas prie laikančiosios sienos tvirtinamas 2 plieninėm mūrvinėm įgilintomis 80 mm, kurių skersmuo 8 mm.

Šilumos izoliacijos storiai, kai šiltinama PAROC Ultra + PAROC Cortex

 

 
Esama sienos šiluminė varža R; m2*K/W
Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai
U≤ 0,2
W/m2*K
U≤ 0,25
W/m2*K
0,5 200+30 150+30
0,75 175+30 150+30
1 175+30 150+30

Pastaba: Skaičiavimuose įvertinta karkaso įtaka.
Kataloge „Renovuoju namą 2018“ ir CAD brėžiniuose rasite sienos ir kitų konstrukcijų jungčių mazgus, bei šilumos perdavimo koeficiento U vertes. 


 • Laikanti konstrukcija: esama mūro, ar surenkamo g/b siena,
 • vertikalus karkasas,
 • horizontalus karkasas,
 • šilumos izoliacija: PAROC Ultra, PAROC eXtra plus,
 • PAROC Cortex (PAROC Cortex b),
 • vertikalus karkasas apdailai tvirtinti, vėdinamas oro tarpas, ≥ 30 mm,
 • fasado apdaila.

Atstumas tarp medinių karkaso elementų 600x600 mm. Medinio statramsčio plotis ir aukštis 50mm.

Šilumos izoliacijos storiai mm, kai šiltinama PAROC Ultra + PAROC Cortex

 
Esama sienos šiluminė varža R; m2*K/W
Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai
U≤ 0,2
W/m2*K
U≤ 0,25
W/m2*K
0,5 200+30 150+30
0,75 200+30 150+30
1 150+30 100+30

Pastaba: Skaičiavimuose įvertinta karkaso įtaka.
Kataloge „Renovuoju namą 2018“ ir CAD brėžiniuose rasite sienos ir kitų konstrukcijų jungčių mazgus, bei šilumos perdavimo koeficiento U vertes.

 

Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.01.02:2016:
   λds, W/m*K  R, m2*K/W
Esama siena 0,5
Esama siena 0,75
Esama siena
1
PAROC Ultra 0,036  
PAROC Cortex 0,034  
Tarpinė 5 mm 0,17  
Nerūdijantis plienas 17  
Medis 0,13