Palėpė. Renovacija

Palėpė yra didelis ir šaltas horizontalus paviršius, todėl ir šilumos nuostoliai per šį paviršių yra dideli. Jei renovuojame pastatą su palėpe, verta investuoti į tokios palėpės šiltinimą.

Šiltinant palėpę arba kitaip sakant viršutinio aukšto perdangą skiriame du pagrindinius atvejus: kai perdanga yra gelžbetoninė ir kai perdanga yra medinė. Senuose pastatuose dažniausiai pasitaiko gelžbetoninės ir medinės perdangos, kurios būna apšiltintos spaliais, perlitu, keramzitu, šlaku ar mineralinės vatos plokštėmis. Pats geriausias sprendimas- tai nuimti seną izoliaciją ir ją pakeisti nauja. Sprendimus rasite čia >>

Jei dėl tam tikrų priežąsčių negalima pašalinti seno šiltinimo sluoksnio, papildomą g/b perdangos šiltinimą galima įrengti ant jau esamo šilumos izoliacijos sluoksnio. Prieš įrengiant naują šilumos izoliacijos sluoksnį iš PAROC Ultra plokščių, reikia įrengti vandens garų ir oro izoliaciją. Šio sluoksnio siūles reikia suklijuoti ir sandariai sujungti su kitais oro izoliavimo funkcijas atliekančiais elementais, pvz. siena.

Ypač svarbu apsaugoti šilumos izoliacijos plokštes pastato perimetru nuo šalto oro patekimo į patį šiltinimo sluoksnį. Todėl visu pastato perimetru reikėtų naudoti apsaugos nuo vėjo mineralinės vatos plokštes PAROC WAS 35 arba difuzinę plėvelę. Ją būtina gerai pritvirtinti.

Vietoj šilumą izoliuojančių PAROC Ultra plokščių galima naudoti ir birią akmens vatą PAROC BLT 9.

 

Palėpės šiltinimas
  • PAROC WAS 35 30 mm
  • PAROC Ultra (PAROC Solid) 150-200 mm
  • Vandens garus ir orą izoliuojantis sluoksnis
  • Senas šilumos izoliacijos sluoksnis
  • G/b perdangos plokštė

 

Šilumos izoliacijos storiai, kai šiltinama PAROC Ultra + PAROC WAS 35

Esamos šilumos izoliacijos šiluminė varža, R (m2*K/W) / Energinio naudingumo klasė Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai
 B  C  B  C
U≤0,15 W/m2*K  U≤0,16 W/m2*K U≤0,18 W/m2*K U≤0,20 W/m2*K 
0,807 175+30  175+30 150+30  125+30

Pastaba:
Kataloge „Renovuoju namą 2018“ ir CAD brėžiniuose rasite sienos ir kitų konstrukcijų jungčių mazgus, bei šilumos perdavimo koeficiento U vertes.

 

Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.01.02:2016:
  λds, W/mK  R, m2K/W
PAROC Ultra  0,035  
PAROC WAS 35t  0,034  
Esama šilumos izoliacija    0,807
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis  0,04
G/b perdangos plokštė  1,3
Tinkas  1  
Rsi+Rse    0,2