Pastatai su mansardomis yra vieni populiariausių Lietuvoje. Todėl sukūrėme eilę sprendinių tokių stogų šiltinimui. Žemiau pateikiame efektyvius stogų šiltinimo pavyzdžius.

Šlaitinio stogo šiltinimas, kai hidroizoliacija yra iš vandens garams nelaidžios plėvelės

Šlaitiniuose stoguose, su mažai vandens garams laidžia hidroizoliacija, vėdinamas oro tarpas turi būti įrengtas tarp hidroizoliacinės plėvelės ir apsaugos nuo vėjo plokštės. Vėdinamo oro tarpo aukštis nustatomas skaičiavimais, tačiau visais atvejais turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Stogo vėdinimui karnize ir kraige turi būti įrengtos vėdinimo angos pagal STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus.

Šlaitinio stogo šiltinimas, kai hidroizoliacija yra iš vandens garams nelaidžios plėvelės
 • Stogo danga,
 • grebėstai,
 • iššilginis grebėstas,
 • kompozicinė gegnė
 • hidroizoliacija (vandens garams nelaidi plėvelė),
 • vėdinamas oro tarpas ne mažesnis 50 mm,
 • apsauga nuo vėjo PAROC WAS 35t (PAROC WAS 25t),
 • šilumos izoliacija PAROC eXtra (PAROC eXtra plus),
 • orą ir garus izoliuojantis sluoksnis PAROC XMV 020bas,
 • skersiniai tašai / tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus),
 • vidaus apdaila.

Šilumos izoliacijos storiai, kai šiltinama PAROC eXtra + PAROC WAS 35t

 Šilumos izoliacija Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai
 A A+ A++  A A+ A++
U≤ 0,10
W/m2*K
U≤ 0,09
W/m2*K
U≤ 0,08
W/m2*K
U≤ 0,11
W/m2*K
U≤ 0,10
W/m2*K
U≤ 0,09
W/m2*K
PAROC eXtra + PAROC WAS 35t 50+300
+30
50+350
+30
50+400
+30
50+275
+30
50+300
+30
50+350
+30

Pastaba: CAD brėžiniuose rasite šilumos perdavimo koeficiento vertes, sienos šilumos izoliacijai yra naudojama PAROC eXtra plus plokštė.
Skaičiavimuose įvertinta kompozicinių gegnių ir skersinių tašų įtaka, kai žingsnis 600 mm.

Šlaitinio stogo šiltinimas, kai hidroizoliacija yra iš vandens garams laidžios (difuzinės) plėvelės

Šlaitinio stogo su vandens garams laidžia hidroizoliacija (difuzine plėvele) vėdinamas oro tarpas turi būti įrengtas virš difuzinės plėvelės. Vėdinamo oro tarpo aukštis nustatomas skaičiavimais, tačiau visais atvejais turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Stogo vėdinimui karnize ir kraige turi būti įrengtos vėdinimo angos pagal STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus.

Šlaitinio stogo šiltinimas, kai hidroizoliacija yra iš vandens garams laidžios (difuzinės) plėvelės
 • Stogo danga,
 • grebėstai,
 • išilginis grebėstas/ vėdinamas oro tarpas ne mažesnis 50 mm,
 • hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė) PAROC XMU 100
 • kompozicinė gegnė
 • šilumos izoliacija PAROC eXtra (PAROC eXtra plus),
 • orą ir garus izoliuojantis sluoksnis PAROC XMV 020bas,
 • skersiniai tašai / tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus),
 • vidaus apdaila.               
Šlaitinio stogo šiltinimas, kai hidroizoliacija yra iš vandens garams laidžios (difuzinės) plėvelės
 • Bituminių čerpelių stogo danga,
 • ištisinis paklotas (OSB plokštė ),
 • išilginis grebėstas/ vėdinamas oro tarpas ne mažesnis 50 mm,
 • hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė) PAROC XMU 100
 • kompozicinė gegnė
 • šilumos izoliacija PAROC eXtra (PAROC eXtra plus),
 • orą ir garus izoliuojantis sluoksnis PAROC XMV 020bas,
 • skersiniai tašai / tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus),
 • vidaus apdaila.

 

Šilumos izoliacijos storiai, kai šiltinama PAROC eXtra

 Šilumos izoliacija Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai
 A A+ A++  A A+ A++
U≤ 0,10
W/m2*K
U≤ 0,09
W/m2*K
U≤ 0,08
W/m2*K
U≤ 0,11
W/m2*K
U≤ 0,10
W/m2*K
U≤ 0,09
W/m2*K
PAROC eXtra 50+325 50+375 50+425 50+300 50+325 50+375

Pastaba: CAD brėžiniuose rasite šilumos perdavimo koeficiento vertes, sienos šilumos izoliacijai yra naudojama PAROC eXtra plus plokštė.
Skaičiavimuose įvertinta kompozicinių gegnių ir skersinių tašų įtaka, kai žingsnis 600 mm.