Medinės karkasinės sienos

 • 13mm – gipso kartono plokštė
 • 50mm - karkasas 50 x 50mm, cc 600 / šilumos izoliacija PAROC Ultra arba PAROC Ultra plus
 • Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis PAROC XMV 020bas, su suklijuotomis siūlėmis PAROC XST 013
 • Laikantysis medinis karkasas /šilumos izoliacija PAROC Ultra arba PAROC Ultra plus
 • 30mm apsauga nuo vėjo: PAROC WAS 25t arba PAROC WAS 35t arba PAROC Cortex (su suklijuotomis siūlėmis: sandarinimo juosta PAROC XST 022 ir kampų sandarinimo juosta PAROC XST 021)
 • ≥25mm vėdinamas oro tarpas – karkasas apdailai tvirtinti 25 x 100mm, cc 600
 • Medinių lentelių apdaila
 • 13mm – gipso kartono plokštė
 • 50mm - karkasas 50 x 50mm, cc 600 / šilumos izoliacija PAROC Ultra arba PAROC Ultra plus
 • Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis PAROC XMV 020bas, su suklijuotomis siūlėmis PAROC XST 013
 • Laikantysis medinis karkasas /šilumos izoliacija PAROC Ultra arba PAROC Ultra plus
 • 30mm apsauga nuo vėjo: PAROC WAS 25t arba PAROC WAS 35t arba PAROC Cortex (su suklijuotomis siūlėmis: sandarinimo juosta PAROC XST 022 ir kampų sandarinimo juosta PAROC XST 021)
 • ≥30mm vėdinamas oro tarpas 1-2 aukštų pastatams, ≥ 35 - 50mm aukštesniems pastatams
 • 85- 120mm apdailos plytų mūras
Medinė karkasinė siena su apdailos plytų mūru

Šilumos izoliacija:

PAROC Ultra vėdinamų sienų šilumos izoliacija karkasinėms sienoms

PAROC Ultra plus efektyvesnė vėdinamų sienų šilumos izoliacija karkasinėms sienoms

Apsauga nuo vėjo:

PAROC Cortex / PAROC Cortex b 30mm storio ypač efektyvi apsaugos nuo vėjo plokštė su specialia danga (b= juoda danga)

PAROC WAS 25t 30 mm storio labai efektyvi apsaugos nuo vėjo plokštė su stiklo audinio danga

PAROC WAS 35t 30 mm storio efektyvi apsaugos nuo vėjo plokštė su stiklo audinio danga

Vidinė sienos konstrukcija

 • Vidaus apdailos plokštės - skirtos vidaus apdailai bei apsaugo konstrukciją nuo ugnies ir pagerina garso izoliaciją.
 • Orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio įrengimas yra labai svarbus karkasinėse konstrukcijose, nes tik taip yra užtikrinamas pačios sienos sandarumas. Be to, šis sluoksnis neleidžia drėgnam patalpų orui skverbtis giliau į sienos konstrukciją. Projektuojant svarbu numatyti oro ir vandens garų izoliacinio sluoksnio tęstinumą, ypač skirtingų konstrukcijų susikirtimo mazguose. Vietose, kur įvairios konstrukcijos kerta oro ir vandens garų izoliacinį sluoksnį, būtina numatyti papildomą sandarinimą. Visus laidus ir kabelius, jei įmanoma, visada reikia montuoti vidinėje oro ir vandens garų izoliacinio sluoksnio pusėje. Vidinis karkasas yra kaip oro ir vandens garų izoliacinio sluoksnio apsauga ir laidų montavimo vieta. Tarp karkaso tašų sumontuota šilumos izoliacija padidina konstrukcijos atsparumą ugniai ir pagerina garso izoliavimą.

Karkasas:

 • Medinio karkaso matmenys priklauso nuo apkrovų ir projektuojamo pastato energinio naudingumo klasės. „Paroc“ akmens vata yra lengvai montuojama tarp karkaso statramsčių be jokių papildomų tvirtinimo detalių. 1-2% platesnė už karkaso ertmę, stabilių matmenų plokštė užpildo ją ir laikosi trinties jėgų dėka. Gaisro metu akmens vata apsaugo karkasą nuo apdegimo.

Išorinė sienos konstrukcija:

 • Ant karkaso statramsčių sumontuota apsaugos nuo vėjo izoliacinė plokštė apsaugo medinį karkasą ir šilumos izoliaciją nuo kintančių oro sąlygų. Be to, taip yra sumažinama šiluminio tiltelio, kurį sudaro medinio karkaso statramsčiai, įtaka. Rekomenduojamas apsaugos nuo vėjo izoliacinio sluoksnio storis yra 30 - 50 mm.
  Laidi vandens garams akmens vatos plokštė su danga ar be jos leidžia drėgmei išdžiūti. Ypač efektyvi apsauga nuo vėjo yra užtikrinama naudojant PAROC Cortex apsaugos nuo vėjo plokštes su suklijuotomis siūlėmis tarp pačių plokščių, cokolyje, ties kampais ir angomis sienoje.
 • Karkasas apdailai tvirtinti suformuoja vėdinamą oro tarpą tarp apsaugos nuo vėjo plokštės ir fasado apdailos. Vėdinamo oro tarpo plotis turi būti ne mažesnis nei 25 mm, kai sienos apdaila yra įrengiama iš medinių lentelių. Jei apdaila yra įrengiama apdailos plytų mūro- tuomet vėdinamo oro tarpo plotis turi būti ne mažesnis nei 30 mm 1-2 aukštų pastatams ir 35-50 mm pločio aukštesniems nei dviejų aukštų pastatams. Į vėdinamą oro tarpą turi patekti lauko oras, todėl vėdinamų angų plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 cm2 vienam sienos ilgio metrui, o vėdinimo angos turi būti įrengiamos viršutinėje ir apatinėje sienos dalyse bei ties langų ir durų angomis. Drenažinės angos turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs arba kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galėtų laisvai pasišalinti iš konstrukcijos.
 

Šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems izoliacijos storiams:

 PAROC Ultra/PAROC Ultra plus storiai, mm  50+150 50+200 50+250 50+150+150 50+200+150
 PAROC Ultra + PAROC Cortex 30 mm  0,182 0,152 0,130 0,114 0,102
 PAROC Ultra plus + PAROC Cortex 30 mm  0,179 0,150 0,128 0,112 0,100
Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis R = 0.04 m2K/W
Gipso kartono plokštė λds = 0.25 W/mK,
PAROC Ultra λD = 0.035 W/mK, λds = 0.036 W/mK,
PAROC Ultra plus λD = 0.034 W/mK, λds = 0.035 W/mK,
PAROC Cortex, PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t λD = 0.033 W/mK, λds = 0.034 W/mK,
Medinis karkasas cc 600 mm λds = 0.13 W/mK
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W
Medinio karkaso įtaka įvertinta pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 priedo „Statybos produktų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams“ 6.2 punkto 3.10 lentelėje pateiktas formules.