Ventiliaciniai ortakiai dažnai kerta kelias pastato gaisrines zonas, todėl vėdinimo sistemoms keliami itin griežti priešgaisrinės saugos reikalavimai, užtikrinantys apsaugą nuo liepsnos plitimo pastato viduje.

Projektuojant ir įrengiant ortakius turi būti laikomasi STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” reikalavimų:

  • Vėdinimo sistemų ortakiai, jų įranga ir išdėstymas turi maksimaliai riboti degimo produktų plitimą pastate. 
  • Ortakių atsparumas ugniai parenkamas pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles ir Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo taisykles. 
  • Priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, nesumažinant priešgaisrinėms užtvaroms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 
  • Ortakių atsparumas ugniai nustatomas išbandant pagal EN 1366-1:2014 standartą.

“Paroc” priešgaisrinė ortakių izoliacijos sistema PAROC Hvac Fire BlackCoat LT skirta apvalių ir stačiakampių ortakių apsaugai ir atitvarų kirtimų sprendimams. Ši sistema yra sertifikuota Lietuvoje, LR “Gaisrinių tyrimų centro” sertifikatas GTC 100747.

PAROC Hvac Fire BlackCoat LT sistema ne tik užtikrina reikiamą šilumos izoliaciją, bet ir garantuoja patikimą priešgaisrinę apsaugą visam ventiliacijos sistemos tarnavimo laikui, leidžiančią nenaudoti mechaninės priešgaisrinės įrangos, tokios kaip purkštuvai ar drėkintuvai.

PAROC Hvac Fire BlackCoat LT sistemos gaminiai atitinka atsparumo ugniai klases pagal LST EN 13501-3:2006+A1:2010.

Detalūs PAROC Hvac Fire BlackCoat LT sistemos sprendimai ir aprašymai pateikiami ugniai atsparių ortakių priešgaisrinės izoliacijos montavimo instrukcijoje v.2.0; 2019.