Teisinė informacija

Svetainė paroc.lt naudojama pagal toliau pateikiamas sąlygas. Naudodami svetainę paroc.com bet kokiu būdu jūs sutinkate, kad perskaitėte jos naudojimo sąlygas ir sutinkate bei įsipareigojate jų laikytis. „Paroc Group Oy“ pasilieka teisę bet kada ir be įspėjimo keisti šias sąlygas. Todėl atidžiai perskaitykite svetainės naudojimo sąlygas kiekvieno apsilankymo joje metu.

Jūs sutinkate su „Paroc Group Oy“, kad visi ginčai dėl svetainės naudojimo sprendžiami pagal Suomijos teisę.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visas svetainės paroc.lt turinys saugomas intelektinės nuosavybės, prekės ženklų ir kitų nuosavybės teisių bei licencijų, kurios priklauso „Paroc Group Oy“ ar trečiosioms šalims. Visos čia aiškiai nesuteiktos teisės yra saugomos. Be išankstinio raštiško „Paroc Group Oy“ sutikimo draudžiama naudoti visą svetainės turinį ar bet kurią jo dalį jį kopijuojant, skelbiant, platinant, perduodant, keičiant, saugant ar tvarkant. Tačiau jūs galite naudoti, atsispausdinti, perduoti ir laikinai išsaugoti bet kokią svetainės medžiagą savo asmeniniam naudojimui. „Paroc Group Oy“ pasilieka visą nuosavybės ir visą intelektinės nuosavybės teisę į visą šios svetainės turinį, kurį jūs nukopijuojate, atsisiunčiate ar atspausdinate. Be išankstinio raštiško „Paroc Group Oy“ sutikimo draudžiama kurti saitus į šią svetainę, išskyrus saitus į aukščiausio lygio namų puslapį adresu www.paroc.lt. Prašymus siųskite adresu paroc.communications@owenscorning.com 

Atsakomybės ribojimas

Šioje svetainėje pateikiama tik bendro pobūdžio informacija. Jei jūs lankotės šioje svetainėje, tai darote savo valia ir atsakote už vietos įstatymų laikymąsi. Svetainėje medžiaga ir nuorodos pateikiamos tokios, „kokios yra“, jos negali būti laikomos pasiūlymu arba teisiniu ar specialistų patarimu. „Paroc Group Oy“ tiesiogiai ar netiesiogiai nieko netvirtina ir negarantuoja šioje svetainėje pateiktos informacijos atžvilgiu, įskaitant pareiškimus ir garantijas dėl galėjimo naudotis svetaine ar jos turiniu, jų tikslumo, savalaikiškumo ar išsamumo. „Paroc Group Oy“ neatsako už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, patirtus dėl šios svetainės ar jos turinio naudojimo. Jei taikoma jurisdikcija neleidžia naudotis tokiu atsakomybės apribojimu, „Paroc Group Oy“ atsakomybė ribojama didžiausia teisės aktuose numatyta atsakomybės apimtimi. Šis apribojimas taip pat taikomas trečiųjų šalių svetainėms, nuorodomis susietomis su paroc.lt svetaine, ir jų turiniui. Todėl prieš naudodami tokią svetainę, susipažinkite su jos naudojimo sąlygomis.

„Paroc“ yra „Paroc Group“ registruotasis prekės ženklas. „Paroc Group“ produktų pavadinimai yra „Paroc Group“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai. Kiti svetainėje minimi produktų ir bendrovių pavadinimai gali būti jų savininkų prekės ženklai arba komerciniai pavadinimai. Jūsų naudojimasis šia svetaine neturėtų būti suprantamas kaip netiesiogiai, remiantis netinkamu pareigų įvykdymu ar kitu būdu suteikiantis teisę naudoti kokius nors svetainėje minimus ženklus be išankstinio raštiško jų savininko – „Paroc Group“ arba trečiosios šalies – sutikimo.

Slapukai

Slapukai „Paroc“ svetainėje naudojami tam, kad jos lankytojai galėtų naudotis tam tikromis jos funkcijomis, o „Paroc“ gautų informaciją apie svetainės lankymą.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai informacijos failai, kurie įrašomi į svetainės lankytojo kompiuterį. Slapukai būna dviejų rūšių. Nuolatiniai slapukai lankytojo kompiuteryje išlieka iki failo galiojimo pabaigos arba kol lankytojas jį pašalina. Seanso slapukai pašalinami, kai lankytojas uždaro savo naršyklės langą.

Kam skirti slapukai?

Seanso slapukai siunčiami tarp lankytojo kompiuterio ir „Paroc“ serverio, kad patikrintų lankytojo informaciją, pvz., kokį vartotojo vardą jis naudoja.

„Paroc“ naudojami kitų šalių slapukai

„Google Analytics“ slapukai renka informaciją apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, pvz., kuriuos svetainės puslapius jis skaito dažniausiai. Vėliau tokia informacija analizuojama, kad galėtume pagerinti lankytojo naršymo patirtį. Išsamiau žr. „Google Analytics Cookie Usage on Websites“

„SiteCore®“ slapukai skirti atpažinti į svetainę grįžusį lankytoją ir rinkti informaciją apie tai, kaip jis naudojasi svetaine, kad ją būtų galima priderinti prie lankytojo poreikių. Išsamiau žr. „SiteCore® Privacy Policy“.

„ClickDimensions“ slapukai skirti gerinti mūsų svetainių turinį bei apskritai suteikti lankytojams geresnę lankymosi svetainėse ir bendravimo su mūsų organizacija patirtį. Šie slapukai apima konkretaus lankytojo arba jį identifikuojančią informaciją, pvz., jo vardą, pavardę, kreipinį, įmonės pavadinimą, pareigas, profesinę sritį, pašto adresą, telefono nr. ir el. pašto adresą.  Taip pat galime rinkti kitą informaciją, kuri neidentifikuoja lankytojo ir nėra su juo susijusi, pvz., jo naudojamų naršyklės ir prietaiso duomenis, taip pat slapukų, žiniatinklio indikatorių ir kitomis priemonėmis gautą informaciją bei demografinę informaciją.

Jei svetainėje užpildote kokią nors formą, ši informacija išsaugoma mūsų CRM sistemoje; mūsų darbuotojai taip pat gali sužinoti tam tikrą informaciją apie jūsų ankstesnį naršymą svetainėje, kad galėtų nustatyti konkrečias jus dominančias sritis – tai leidžia mums efektyviau su jumis bendrauti ir gerinti svetainę.  Jei naršote privačiu režimu, savo duomenis galite pateikti neatskleisdami ankstesnio naršymo detalių. Jei nenorite mums suteikti informacijos apie save, nepildykite jokių svetainėje esančių formų.

Mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines ir bendrinimo mygtukų (pvz., „Twitter“, „LinkedIn“ arba „Facebook“), veikiančių ne „Paroc Group Oy“ vardu. Tokių svetainių, paslaugų ar programų teikėjai gali talpinti trečiųjų šalių slapukus lankytojų kompiuteriuose, rinkti duomenis arba prašyti asmens duomenų. Tokių trečiųjų šalių slapukų leidėjai turi savo griežtas privatumo strategijas. Norėdami geriau suprasti, kaip jūsų informacija gali būti renkama ir naudojama, turėtumėte vadovautis bet kokiomis tokių svetainių, paslaugų ar programų teikėjų privatumo strategijomis.

Jei paspausdami konkrečią nuorodą patvirtinate, kad norite gauti mūsų naujienlaiškį ar kitokią informaciją (pvz., rinkodaros laiškus), jūsų tapatybė svetainėje gali būti nustatyta, o mūsų darbuotojai gali sužinoti tam tikrą informaciją apie jūsų ankstesnį naršymą mūsų svetainėje, kad galėtų nustatyti konkrečias jus dominančias sritis – tai leidžia mums efektyviau su jumis bendrauti ir gerinti svetainę.  Jei nenorite suteikti tokios informacijos, atsisakykite gauti mūsų siunčiamą informaciją arba naršykite privačiu režimu.

Kaip lankytojas gali pašalinti slapukus?

Svetainės lankytojas gali pasirinkti, ar jis nori priimti slapukus. Lankytojas gali taip nustatyti savo naršyklę, kad jo prietaisas nepriimtų jokių slapukų. Tačiau tuomet svetainės paslauga gali tinkamai neveikti. Slapukų blokavimo būdas priklauso nuo naudojamos naršyklės. Išsamiau žiūrėkite savo naršyklės Žinyne arba meniu.

Naujienlaiškis

Jei platinate „Paroc“ naujienlaiškyje skelbiamą informaciją, nurodykite, kad jos šaltinis yra įmonė „UAB Paroc". Naujienlaiškyje skelbiama bendro pobūdžio informacija, kurios negalima suprasti kaip patarimo. Tai reiškia, kad mes neatsakome už žalą, kuri gali kilti dėl naujienlaiškyje galinčių pasitaikyti klaidų ar praleidimų. Draudžiama platinti naujienlaiškio turinį be leidėjo sutikimo.

 

Copyright © Paroc Group Oy. Visos teisės saugomos.