Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Mūsų gaminiai yra nedegūs. Jų indėlis kovoje su klimato kaita yra svarus. Pastatams tenka apie 40 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų dėl žmonių veiklos.

Siekiame iki 2030 m. perpus sumažinti CO2 išmetimus ir ilgainiui atsisakyti iškastinio kuro. Mūsų siekis – iki 2030 m. visiškai pereiti prie „žaliosios“ elektros energijos.

Kuriame gaminius ir sprendimus, kuriuos būtų galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Nuo 2030 m. mūsų gamyklose bus perdirbamos visos gamybinės atliekos.

Nuolat bendradarbiaujame su klientais, kurdami ir bandydami naujus, tvarius gaminius ir sprendimus.

Mūsų veikla sutelkta į energinį efektyvumą

Kiekviena akmens vatos plokštė, kurią mes pagaminame, mažina CO2 išmetimus visą pastatų eksploatavimo laikotarpį. Kiekvienai akmens vatos gamybos metu į orą išmetamai 1 tonai CO2 per 50 metų tenka 200 tonų CO2, kurių eksploatavimo metu neišmeta ja apšiltinti pastatai.

Šiuo 1:200 santykiu mes labai didžiuojamės. Tačiau ir toliau nuolat ieškome naujų būdų kaip dar labiau sumažinti gamybos metu išmetamą CO2 kiekį ir poveikį aplinkai.

Tikime bendradarbiavimo su klientais ir dalijimosi geriausiomis inovacijomis bei idėjomis nauda.

 

Būtent tuo mes ir tikime.

Skaitykite daugiau apie MŪSŲ INDĖLĮ, siekiant geresnio pasaulio