Energinio naudingumo įvertinimas

Pastatų energinio naudingumo direktyva (PEND)

Siekiant sukurti integruotą požiūrį, pastatų energinio naudingumo direktyvoje nurodyti keturi pagrindiniai pastatų energinio naudingumo reikalavimai:

  1. Bendra pastatų energinio naudingumo skaičiavimo metodika. 
  2. Energinio naudingumo reikalavimai naujiems ir esamiems dideliems renovuojamiems pastatams. 
  3. Naujų ir esamų pastatų energinio naudingumo sertifikavimo sistemos. 
  4. Sertifikavimo ir kitos susijusios informacijos aiškus demonstravimas viešosios paskirties pastatuose.

Pagal direktyvą, pastatytas, parduodamas arba išnuomojamas pastatas privalo turėti energinio naudingumo sertifikatą. Naujos direktyvos redakcijos, patvirtintos 2010 metais, taikymo sritis išplėsta reikalavimu, kad visi esami pastatai po renovacijos turi atitikti energinio naudingumo reikalavimus, ankstesnėje direktyvos redakcijoje nustatytus tik didesniems kaip 1000 m2 ploto pastatams. Taip pat keliama sąlyga, kad sertifikavimas būtų grindžiamas pastato gyvavimo ciklo analize. Naujoje redakcijoje raginama viešąjį sektorių padaryti lyderiaujančiu pavyzdžiu investuojant į pastatų energinį efektyvumą. Joje teigiama, kad:

„Nuo 2018 metų visi nauji viešosios paskirties pastatai turi būti beveik energijos nenaudojantys pastatai ir visi esantys didesni kaip 500 m2 pastatai turi būti sertifikuoti, o jų sertifikatai rodomi viešai. Nuo 2015 metų šis reikalavimas bus taikomas visiems didesniems kaip 250 m2 viešosios paskirties pastatams. Valstybės narės turi užtikrinti, kad visi nauji pastatai nuo 2020 metų būtų beveik nenaudojantys energijos pastatai“.

Pirminės ir naujos redakcijos direktyvos tikslas yra įveikti rinkoje esančius energinio efektyvumo didinimo barjerus ir ydas užtikrinant, kad sprendimus priimantys asmenys gautų informaciją bei teiktų paskatas didinti naujų ir esamų pastatų energinį naudingumą. Sertifikavimo poveikis didinamas naudojant kitą teisinę bazę. Sertifikavimas padeda užtikrinti naujų pastatų atitiktį statybos normų reikalavimams. Naujoje redakcijoje pabrėžiama, kad energiškai efektyvesniuose pastatuose sudaromos geresnės gyvenimo sąlygos ir taupomos lėšos. Apskaičiuota, kad įgyvendinus naujos redakcijos nuostatas, 2020 metais ES energijos sunaudojimas ir CO2 emisija sumažės 5–6%.

Energinio naudingumo sertifikatas

Pagal ES Pastatų energinio naudingumo direktyvą (PEND), energinio naudingumo sertifikatas (ENS), apibrėžiantis pastato energijos sąnaudų lygį, privalomas visiems parduodamiems arba nuomojamiems pastatams. Kuo mažiau namas naudoja energijos, tuo geresnę energinę klasę jis atitinka. Pastatų energinis klasifikavimas tapo privalomas 2008 metais.

Energinio naudingumo sertifikatas

 

Pagrindinis energinio klasifikavimo tikslas yra sumažinti energijos naudojimą pastatuose ir neigiamą poveikį aplinkai. Be to, atsiranda ir kiti teigiami dalykai. Sertifikatas tampa pastato technine specifikacija. Tai padeda namų savininkams, pirkėjams arba būsimiems gyventojams įvertinti pastato energinį efektyvumą ir tikėtinas eksploatacijos išlaidas. Sertifikate taip pat nurodytos priemonės, kurios turi būti įgyvendintos didinant namo energinį efektyvumą ir vertę.

Energinis sertifikatas suteikia pastatui energinio naudingumo klasę, kuri gali būti nuo A iki G. A klasės pastatų energijos sąnaudos mažiausios, o G klasės – didžiausios. Tokia klasifikacija jau naudojama namų ūkyje naudojamiems prietaisams.

Pastatų, kuriuose įrengti daugiau kaip šeši butai, energinis efektyvumas apskaičiuojamas remiantis faktinėmis energijos sąnaudomis. Naujų vienbučių pastatų energinis efektyvumas apskaičiuojamas pagal energijos sąnaudas.

Esamiems vienbučiams namams ir pastatams su mažiau kaip šešiais butais energinis sertifikatas neprivalomas. Sertifikatas nebūtinas poilsio namams, kuriuose gyvenama mažiau kaip keturis mėnesius per metus ir pastatams, kurių grindų plotas mažesnis už 50m2.

Naujų vienbučių namų energinis sertifikatas yra statybos leidimo dalis. Energinis sertifikatas būtinas, kai pastatas pradedamas naudoti, parduodamas arba išnuomojamas.

Pastatų energinio naudingumo sertifikatas galioja nuo keturių iki dešimties metų, priklausomai nuo pastato paskirties.

PEND galite rasti čia »
http://www.epbd-ca.eu/

ESD direktyvą rasite čia »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDF