Energiškai efektyvi renovacija

Renovuojant pastatą tikslinga tuo pat metu pagerinti jo energinį efektyvumą (stogo, išorinių sienų, pamatų ir grindų). Padidintas energinis efektyvumas yra tas akivaizdus ir ryškiausiai apčiuopiamas renovacijos aspektas, kuris atsipirks su kaupu.

Kai projektuojamas naujas pastatas arba esamo pastato renovacija, tikslinga atsižvelgti į būsimus energinio efektyvumo reikalavimus. Kadangi kiekvienas pastatas yra unikalus, kiekvienas renovacijos projektas turi būti kruopščiai suplanuotas atsižvelgiant į specifinius pastato poreikius.

Akivaizdžiai pastebimas potencialas

Esamų pastatų renovacijai priskiriamas didžiausias energijos išsaugojimo statybos sektoriuje potencialas. Tačiau tuo pat metu renovacijai būdingi ir techniniai iššūkiai. Tačiau net ir taikant įprastines priemones, įmanoma esamo pastato energinio efektyvumo padidinti iki mažai energijos naudojančio namo lygio.

Pastato elementų renovacija

Vietoj viso pastato renovacijos rekomenduojama taip vadinama energiškai optimali renovacija. Renovacijos ekonominiai aspektai optimizuojami atsižvelgiant į pastato remonto poreikį, kuris siejamas su pastato elementų projektiniu tarnavimo laiku. Kiekvieną elementą, pavyzdžiui, fasadą, langus, stogą arba ŠVOK sistemą, optimaliausia yra atnaujinti arba pakeisti baigiantis jų tarnavimo laikui. Kiekvieną kartą, kai elementas renovuojamas, turi būti panaudotos geriausios technologijos, padidinančios energinį efektyvumą iki pasyviojo pastato lygio.

Pastato energinis efektyvumas yra daugiau nei tik jo elementų energinių efektyvumų suma. Elementai susieti tarpusavyje, todėl svarbu matyti pastatą kaip visumą. Pateikiame pavyzdį. Seni, su rėmuose įrengtomis orlaidėmis langai keičiami šiuolaikiškais, energiškai efektyviais langais be jokių vėdinimo ar ventiliacijos kanalų. Šviežias oras patenka pro šilumogrąžos sistemą, todėl turi būti rekonstruota ŠVOK sistema. Tai rodo, kad vieno elemento pakeitimas įtakoja ir kitą elementą. Todėl, siekiant išvengti klaidų, būtinas kruopštus planavimas.

Per keletą metų renovavus atskirus esamo pastato elementus, taikant ekonomiškai pagrįstas priemones, jis gali pasiekti pasyviojo pastato lygį. Kartu prailginamas ir pastato tarnavimo laikas, o tai jau atitinka tvarios statybos principus. 

Šaltinis: Pekka Haikonen, Development Manager, Paroc Oy Ab, 11 March 2008.