Energiškai efektyvūs pramoniniai procesai

Daugeliui pramoninių procesų reikalingi dideli šiluminės ir mechaninės energijos kiekiai. Europos Sąjungos pramonės sektoriuje sunaudojama 27 % galutinės energijos.

Energijos naudojimo pramonėje optimizavimas palankus aplinkai ir lėšų taupymui. Kiekvieno pramoninio proceso ar gamyklos savininkas arba valdytojas siekia užtikrinti, kad jo investicijos būtų naudojamos optimaliai, efektyviai ir, žinoma, pelningai. Yra kelios vietos, kur galima padidinti energinį efektyvumą: 

  • Pramoniniai vamzdynai, ypač aukštų temperatūrų; 
  • Vožtuvų dėžės ir flanšai; 
  • Rezervuarų sienos ir stogai; 
  • Šilumokaičiai, slėginiai indai; 
  • Katilai; 
  • Išmetimo kanalai; 
  • Įranga ir filtrai; 
  • Pramoniniai kaminai; 
  • Specialiosios konstrukcijos.

Paprasčiausias būdas padidinti gamybos procesų efektyvumą ir jų veiklos charakteristikas yra patikimas ir efektyvus izoliavimas. Įmonės energijos sąnaudų mažinimas ir efektyvaus eksploatacijos laiko prailginimas, gerai izoliavus pramonės įrangą, suteikia jai nemenką naudą. Energijos sąnaudos gali būti sumažintos išlaikant mažus šilumos perdavimo nuostolius.

Pramonėje yra didelės galimybės mažinti šilumos nuostolius. Pernelyg dažnai techninės specifikacijos kopijuojamos nuo ankstesnių projektų, nors kai kurie jų buvo naudoti prieš dešimtmečius ir jau pasenę. Geriau izoliuojant pramoninius procesus, galima pasiekti daug: taupyti energiją ir pinigus, mažinti CO2 emisiją ir padidinti veiklos efektyvumą.

Energinio efektyvumo gamybos procesai

Paveikslas: Vienkartinė investicija į pramoninio proceso energinį efektyvumą sukuria galimybes kasmet sutaupyti ženklias sumas.

Pramonės įmonių vamzdynais ir įranga dažnai transportuojami šilti produktai, taip pat karštas vanduo. Optimaliam gamybos procesui būtinas tam tikras šilumos gamybos lygio palaikymas viso proceso metu. Kai vamzdynai ir įranga netinkamai izoliuoti, atsiranda šilumos nuostoliai ir nustatytam lygiui užtikrinti reikia daugiau energijos. Tačiau daugelyje procesų kai kurie elementai, pavyzdžiui, vožtuvai ar flanšai, yra visai neizoliuoti. Prasta pramonės įrengimų izoliacijos priežiūra taip pat gali sukelti didelius metinius šilumos nuostolius.

Reikalavimai pramoninių procesų energiniam efektyvumui dar nepriartėjo prie statybos sektoriaus energinio naudingumo reikalavimų. Lyginant pasyvaus pastato ir gamyklos izoliacijos lygį matyti, kad žymiai skiriasi šių sistemų rodikliai. Gamyklose palaikant aukštas temperatūras, jose susidaro didesni šilumos nuostoliai nei pasyviuosiuose pastatuose. Tačiau sulyginus šiems nuostoliams sumažinti naudojamos izoliacijos sprendimus, matomi dideli skirtumai.

Šilumos nuostolių standartai: pramonės ir pastatų palyginimas

  Gamykla, jėgainė Esamos statybos normos Pasyvus pastatas
Temperatūra 250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
Šilumos nuostoliai (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
Izoliacijos storis  100 mm 100 mm  350 mm - 500 mm 

Šaltinis: eiif.org

Dažnai pramoninei izoliacijai keliami labai aukšti reikalavimai. Įrangos temperatūra gali siekti 600-800 oC laipsnių karščio, o procesai dažniausiai vyksta išorėje. Norint užtikrinti geras šilumines ir mechanines izoliacijos savybes, ji turi būti atspari vandeniui ir korozijai. Dažnai procesai vyksta jūros pakrantėse, kur korozijos rizika yra didžiausia.

„Paroc“ yra Europos Pramoninės izoliacijos fondo narys

Europos pramoninės izoliacijos fondas (EiiF) buvo įkurtas 2009 metais ir jungia Europoje pirmaujančius izoliacijos montuotojus bei gamintojus. Tai nepriklausoma, nepelno organizacija, skatinanti naudoti pramoninę izoliaciją kaip geriausią tvarumo ir pelningumo padidinimo būdą. EiiF programa didinamas supratimas apie didesnį izoliacijos naudojimą. Fondas ieško naujų galimybių ir skatina gerai izoliuotų tvariųjų konstrukcijų naudojimą.

Daugiau skaitykite >>

http://www.eiif.org/default.asp