Priešgaisrinė renovacija

Naujoji Pastatų energinio efektyvumo direktyva, kuri įsigaliojo 2012 m. liepos 9 d., iš ES šalių narių reikalauja, kad po pastatų ar jų dalių renovacijos jų energinis efektyvumas atitiktų energinio efektyvumo reikalavimus (1).

Paprastai nacionaliniai statybos reglamentai taikomi naujiems pastatams. Juose numatyta, kad statybų metu statybos aikštelėje gali būti tik statybininkai, o už jų saugumą yra atsakingas pastato vystytojas. Gyvenamojo pastato renovacijos metu statybų zonoje vienu metu gali būti net 150 gyventojų. Kas atsako už jų saugumą?

Dėl su tokiu žmonių skaičiaus padidėjimu susijusios rizikos, renovavimo projektus reikia atidžiai prižiūrėti, kad kur tik įmanoma prioritetas būtų teikiamas ugniai atsparioms medžiagoms bei kad renovacijos metu ir po jos nebūtų pažeidžiami gaisrinės saugos reikalavimai.

Gaisrinei saugai užtikrinti labai svarbu pasirinkti tinkamas medžiagas. Dėl šiuolaikinių statybinių medžiagų ir statybos metodų ypatumų, gaisro metu temperatūra gali staigiai išaugti, dėl to ugnis labai greitai išplinta, daugiau išsiskiria nuodingų dujų ir dūmų. Šiais laikais mažai ugniai virsti dideliu gaisru užtrunka 3–5 min., nors apie 1950 m. tai užtrukdavo 15 min. ir ilgiau (2). Tai kelią tiesioginę grėsmę galimybei gyventojams saugiai palikti degantį pastatą bei labai apsunkina ugniagesių darbą.

Medžiagų ženklinimas CE ženklu įvairiose statybinėse konstrukcijose (Europos techninis liudijimas, ETA) sudaro galimybes naudoti labai degias medžiagas (pvz., kompozicinėse išorinės termoizoliacijos sistemose (KITS, angl. ETICS)). Tokiose sistemose naudojamos izoliacijos gaisrinis bandymas atliekamas jų galutinio pritaikymo sąlygomis, t.y., gaisrinio bandymo metu KITS izoliacijos sluoksnis būna padengtas nedegia medžiaga. Todėl šios sistemos gaisrinis saugumas iš esmė priklauso nuo nedegaus tinko sluoksnio.

Renovacijos metu patogesnio darbo dėlei pašalinami daugelis apsauginių struktūrų ir sluoksnių, o pastatas pridengiamas nuo vėjo ir lietaus saugančia medžiaga. Darbo metu taip pat gali būti atidengiamos inžinerinių komunikacijų angos, kabelių kanalai, laidai ir skirstomieji įrenginiai. Tarp apsauginės medžiagos ir inžinerinių tinklų angų atsiradusioje erdvėje gali susidaryti oro srautai, dėl kurių ugnis ir nuodingi dūmai gali greičiau išplisti į kitas pastato dalis. Šis pavojus dažnai neįvertinamas ar net ignoruojamas, o tai gali sukelti liūdnas pasekmes. Tokias grėsmes galima suvaldyti naudojant ugniai atsparias medžiagas bei tinkamos kvalifikacijos statybų specialistus.

Didelių gaisrų pavojus nuolat auga. 60 proc. Europos gyventojų nors kartą gyvenime susidurs su gaisru, todėl labai svarbu skirti tinkamą dėmesį gaisrinei saugai, ypač dideliuose pastatuose, kuriuose susirenka daug žmonių ir kyla didžiausia grėsmė gyvybei.  

Daugiau informacijos >>
Europa be gaisrų

(1) 2010 m. gegužės 19 d. direktyva 2010/31/ES
(2) Šaltinis: Švedijos gelbėjimo tarnyba (Swedish SRSA), nuoroda >>