Rizikos valdymas

Pavojai gaisro metu

Daugelio didelių įmonių nuomone, gaisras yra vienas iš didžiausių potencialių grėsmių jų verslui.
Gaisro pasekmės gali būti labai įvairios:

  • sutrinka įmonės ir jos partnerių optimizuoti (just-in-time) gamybos grafikai; 
  • sutrinka IT sistemų darbas, o kiti gamybos valdymo būdai dažnai neįmanomi; 
  • sunaikinami ar nepataisomai sugadinami pastatai, mechanizmai ir medžiagos; 
  • prarandama specializuota dešimtmečius kurta ir tobulinta įranga. Prarandami pagrindiniai darbuotojai ir jų kompetencija. Kyla pavojus, kad darbuotojai išeis iš darbo, nes dėl ilgo darbo sutrikdymo praras saugumo jausmą; 
  • prarandamos pajamas; 
  • prarandami klientai, reputacija ir rinkos dalis; 
  • nenumatytos ir papildomos išlaidos; 
  • pabrangsta draudimas.

Atsakingi asmenys turi užtikrinti, kad būtų sudarytas pastato priežiūros planas ir jo būtų laikomasi. Taip pat reikia stengtis užtikrinti, kad būtų tenkinami galiojantys gaisrinės saugos reikalavimai bei pastato savininko interesai, t. y., kuo mažesnė tokių reikalavimų įgyvendinimo kaina. Deja, dėl tokių sunkiai suderinamų abiejų pusių interesų gali nukentėti gaisrinės saugos lygis. 
 

Draudimas nuo gaisro

Nuo gaisro galima apdrausti pastatus, įrangą ir medžiagas, taip pat ir dėl sutrikdyto darbo prarastas pajamas. Draudimas nuo gaisro gali sudaryti nemažą pastato priežiūros sąnaudų dalį.

Draudimo įmonės gali nustatyti įmokų dydį atsižvelgiant į verslo pobūdį, pastato naudojimo paskirtį, jo tipą ir vietą, gamybos rizikos faktorius, tikimybę pastatui užsidegti nuo šalia esančių pastatų, draudimo įmonių sukauptą draudiminių įvykių statistiką bei kitus svarbius rodiklius. Draudimo kaina gali būti sumažinta ir tais atvejais, jei yra įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, purkštukai bei automatinės gaisro gesinimo sistemos.

Skaitykite daugiau: http://www.firesafeeurope.eu/