Garsas

Vienas esminių statinio reikalavimų pagal Statybos produktų direktyvą (SPD) yra apsauga nuo triukšmo.

Daugelyje šalių yra akustinę aplinką reglamentuojančios normos, kuriose nurodyta įvertinti šiuos faktorius:

  • Iš pramonės pastatų į aplinką skleidžiamą triukšmą; 
  • Į patalpas patenkantį transporto sukeliamą triukšmą; 
  • Garso lygį darbo vietose ir pastatuose; 
  • Garso izoliaciją tarp patalpų pastatuose.

Gerų akustinių sprendimų pastatuose poreikis greitai didėja, nes planuojamas vis didesnis teritorijų užstatymo tankis ir pastatai statomi arčiau transporto srautų. Daugelyje šalių didėja pastatų paklausa, kuriuose yra aukštas garso izoliacijos lygis ir gera patalpų akustika. Kai kuriais atvejais buvo pakeistos statybų normos, reikalaujančios geresnės garso izoliacijos ir patalpų akustikos.

Garso izoliacija ir patalpų akustika 

Labai svarbu nepainioti terminų „garso izoliacija“ ir „garso sugertis“. Garsą sugeriančios medžiagos tokios, kaip akmens vata, negali gerai izoliuoti garso, nes jos masė yra maža ir ji laidi orui. Ji gali padėti sumažinti garso lygį triukšmingoje patalpoje arba padidinti statybinių konstrukcijų garso izoliaciją.

Projektuojant numatytam panaudojimui tinkamas erdves, reikalingi specialūs akustiniai sprendiniai. Projektuojant pastatą paprastai atsižvelgiama į du pagrindinius su garsu susijusius faktorius:

  • Pasirenkant tylią įrangą (pvz.: liftai, siurbliai, šildymo ir vėdinimo įranga ir t.t.); 
  • Valdant garsą pastate patalpų akustikos ir garso izoliacijos priemonėmis.

Porėta PAROC akmens vata yra puiki garsą sugerianti medžiaga

Medžiagos savybė sugerti garsą išreiškiama garso sugerties koeficientu α,(alfa), kaip funkcine priklausomybe nuo garso dažnio. Koeficiento α reikšmės gali būti nuo 0 iki 1 (nuo visiško atspindžio iki visiškos sugerties).

PAROC akmens vata yra porėta medžiaga. Ji sudaryta iš karkaso medžiagos ir tuštumų. Gebėjimas sugerti garsą didėja didėjant dažniui ir stipriai siejasi su storiu, ypač tada, kai sugerianti medžiaga tiesiogiai pritvirtinta prie sienos arba kito kieto paviršiaus.

Žemų dažnių garsui, oro tarpas tarp sugeriančios medžiagos ir atspindinčio paviršiaus arba sienos padidins garso sugertį.

 Garso sugerties kreivės
Paveikslas: Įvairaus storio PAROC akmens vatos garso sugerties kreivės. Žalia – 30 mm, raudona – 50 mm ir mėlyna – 100 mm.


PAROC akmens vata yra puiki medžiaga panaudojant ją garsą izoliuojančiose konstrukcijose.

Siekiant sulaikyti garso sklidimą, reikia sutrikdyti garso bangas:

  • Taip užpildyti sienose esančias tuštumas, kad nesusidarytų rezonansai; 
  • Įrengti slankiąsias grindis, sumažinant smūginį triukšmą per grindis; 
  • Izoliuoti virpesius sukeliančią įrangą, taip, kad vibracijos būtų sumažintos.

Dėl unikalių akmens vatos savybių ji plačiai taikoma visose šiose srityse. Pavyzdžiui, porėta ir laidi orui mineralinė vata dažnai naudojama kaip ekonomiškai efektyvi medžiaga pertvarų garso izoliacijai. Dvisluoksnės pertvaros tarpą užpildžius akmens vata, jos garso izoliacijos rodiklis padidėja 5-10 dB, lyginant su neužpildyta konstrukcija. 

Paroc akmens vata

Žemiau pateiktame paveiksle parodyta dvisluoksnės sienos konstrukcijos garso izoliacija su tuščiu ir vata užpildytu tarpu.

Garo slopinimas dvigubo g/k plokščių pertvaroje