Garso sugerties klasifikacija

Medžiagos gebėjimą sugerti garsą parodo jos garso sugerties koeficientas, matuojamas skirtinguose dažniuose. Praktiškai tai reiškia, kad viena ir ta pati medžiaga, priklausomai nuo dažnio, gali turėti skirtingus garso sugerties koeficientus.

Prieš suteikiant gaminiui garso sugerties klasę, jis išbandomas pagal EN ISO 354. Šio bandymo rezultatas yra garso sugerties kreivė, kurioje parodyta sugerties koeficientų priklausomybė nuo bandymo metu naudotų dažnių.

Svertinis garso sugerties koeficientas (αw) yra garso sugerties standartiniuose dažniuose sulyginimo su atraminėmis kreivėmis pagal ISO 11654 rezultatas. αw pateikiamas visoms į Europą tiekiamoms pakabinamoms luboms, kadangi šis metodas įtrauktas į pakabinamų lubų CE ženklinimo normas.

EN ISO 11654 taip pat naudojamas garsą sugeriančioms medžiagoms suskirstyti į klases nuo A iki E pagal išmatuotos sugerties kreives. A klasės medžiagos geriausiai sugeria garsą, o E – silpniausiai. Didelę bendrą įtaką rezultatui turi montavimo būdas ir medžiagos savybės. Ši klasifikavimo sistema padeda projektuotojams sulyginti ir pasirinkti numatomam tikslui tinkamas garsą sugeriančias medžiagas. Akmens vatos akustinės plokštės paprastai yra geriausios – A klasės.

 

Pavyzdys: Skirtingų gaminių sulyginimas pagal jų garso sugerties klases.

A sugerties klasės 1 gaminys ir C sugerties klasės 2 gaminys sumontuojami tokiu pat būdu. Tai reiškia, kad pirmojo gaminio sugerties koeficientas yra apie 50% geresnis už antrojo. Užduotis – suprojektuoti vaikų darželio žaidimų kambarį, kurio aidėjimo laikas 0,6 s. Apskaičiavę sugeriančios medžiagos poreikį, pasiekiant reikalaujamą aidėjimo laiką, matome, kad patalpos matmenys tokie, kad pirmuoju gaminiu reikia padengti visas lubas ir didelę dalį sienų. Kai pasirenkame 2 gaminį, jo mes turime sunaudoti pusantro karto daugiau negu 1 gaminio, kad pasiektume tą patį aidėjimo laiką. Praktiškai, šioje situacijoje 2 gaminio naudoti negalime, nes nėra pakankamai erdvės jo montavimui, mat patalpa reikšmingai sumažėtų. 


αw  Garso sugerties klasė
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00  Neklasifikuota

Garso sugertis, klasifikacija