Garso užtvaros

Garso arba triukšmo užtvaros, tokios kaip sienos arba ekranai, projektuojamos sukurti akustinį šešėlį blokuojant laisvą garso bangų srautą. Garso lygio sumažėjimas šalia užtvaros esančioje akustinio šešėlio zonoje priklauso nuo dažnio. Užtvarų poveikis aukštų dažnių garsui aiškus, o žemų dažnių garsas slopinamas mažiau.

Turi būti tinkamai parinkta garso užtvaros padėtis. Geriausiai veikia užtvaros, kurios nukreipia garsą kuo toliau nuo tiesaus kelio ir pakeičia jo sklidimo kryptį didžiausiu kampu. Didžiausias efektas pasiekiamas, kai ekranas įrengiamas prie pat triukšmo šaltinio. Blogiausia padėtis – per vidurį. Ekrano garso slopinimas dažniausiai apibūdinamas efektyviu ekrano aukščiu H ir jo pločiu, lyginant juos su triukšmo šaltinio dydžiu (žr. žemiau pateiktą paveikslą).

 

Garso užtvaros


Pastatų viduje esantys ekranai visada turi būti derinami su garsą sugeriančiu stogu, kad išvengti garso atspindėjimo. Pastate esantis ekranas sumažina garso lygį 5- 10 dBA. Ekrano garso izoliacijos rodiklis turi būti 20-25 dBA.

 

Garso užtvaros