Mechaninės savybės

Medžiagos stipris yra jos gebėjimas nesuyrant išlaikyti sudarytus įtempius. Įtempiai gali būti tempimo, gniuždymo ir šlyties.

Mechaninės savybėsStipris gniuždant ir gniuždymo tamprumo modulis

Stipris gniuždant atsako į klausimą, kiek galima apkrauti izoliacinę medžiagą, kad ji nesideformuotų ir nesuirtų. Taip pat stipris gniuždant atsako į klausimą, kiek galima apkrauti izoliacinę medžiagą, kol ji pasieks nustatytą santykinę deformaciją (pvz. 10%). Kuo ši vertė (stipris gniuždant) didesnė, tuo didesnę apkrovą medžiaga gali atlaikyti. Paprastai tai yra sniego, vėjo, grunto, kitų medžiagų ir vaikščiojimo montuojant sukeliamos apkrovos (10 kPa = 1000 kg/m2).

Stipris gniuždant (σm) nustatomas, kai bandinys suyra arba pasiekiamas 10% santykinę deformaciją atitinkantis gniuždymo įtempis. Bandymo metu būtina nubrėžti apkrovos – deformacijos kreives. Kreivės parodo bandinio deformacijos priklausomybę nuo apkrovos. Šios kreivės suteikia papildomos informacijos apie gaminio elgseną.

  • Akmens vatos plokščių stipris gniuždant yra iki 100 kPa.
  • Vertikaliai orientuoto pluošto akmens vatos plokščių stipris gniuždant yra iki 400 kPa.

Gniuždymo tamprumo modulis parodo vatos standumą ir nustatomas kaip įtempio padidėjimo bei santykinės deformacijos pokyčio santykis iš tiesialinijinės apkrovos – deformacijos kreivės dalies.

Stipris tempiant

Matuojama jėga, kurios prireikia norint ką nors nutraukti. Medžiagos stipris tempiant yra didžiausias tempimo įtempis, kurį prieš suirdama atlaiko medžiaga. Šis rodiklis nustatomas pagal EN 1670. Bandymo metu būtina nubrėžti apkrovos – deformacijos kreives. Kreivė parodo bandinio deformacijos priklausomybę nuo apkrovos. Šios kreivės suteikia papildomos informacijos apie gaminio elgseną.

Ribinis stipris tempiant

Šlyties stipris

Medžiagos stiprumas priešintis deformacijai, veikiant kirpimo (šlyties) jėgoms, vadinamas šlyties stipriu. Bandymas atliekamas pagal EN 12090, rezultatai pateikiami kilo Paskaliais (pvz., 35, 50 arba 75 kPa). Geras konstrukcinių izoliacinių medžiagų atsparumas šlyčiai reikalingas atlaikyti tinkavimo ir kompozicinėse plokštėse sukeliamas apkrovas.

Kompozicinėse („sandwich“) plokštėse naudojamos akmens vatos šlyties stipris nustatomas pagal EN 14509.
  • Vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos plokščių šlyties stipris yra iki 300 kPa.

Sutelktoji apkrova

Sutelktoji apkrova parodo, kokio dydžio 79,8 mm skersmens plote koncentruotą jėgą atlaiko iki 5 mm deformuojama izoliacija. Bandymas atliekamas pagal EN 12430. (10 N = 1 kg)
Kuo didesnė sutelktosios apkrovos vertė, tuo didesnę koncentruotą apkrovą gali atlaikyti izoliacija. Apkrovas sukelia vaikščiojimas, smeigės ir kitos montavimo metu naudojamos medžiagos.
  • Stoge naudojama vata atlaiko 200-700 N dydžio sutelktąsias apkrovas.

Dinaminis standumas 

Siekiant gerų dinaminio standumo verčių, medžiaga turi būti ir „minkšta“, ir „kieta“. Matavimo vienetas MN/m³ parodo medžiagą veikiančios dinaminės jėgos santykį su jos sukelta dinamine deformacija. Kuo mažesnė dinaminio standumo vertė, tuo geresnė smūgio garso izoliacija.

Dynamic stiffness

Ši savybė reikalinga deformacijai slopinti, pavyzdžiui, slankiosiose grindyse.

  • Mineralinės vatos dinaminio standumo vertė 5–50 MN/m3.

Išplėšimo stipris

Kai kuriais atvejais mechaninio tvirtinimo elementai praeina pro izoliacinį sluoksnį, todėl reikia atlikti išplėšimo stiprio bandymą, kad pamatyti, kokio dydžio jėga reikalinga ištraukti izoliacinę plokštę per tvirtinimo elementą. Dažniausiai šis bandymas atliekamas tinkuotuose fasaduose naudojamiems gaminiams.