Statybos reglamentavimas

Pasirinkti teisingus pastato konstrukcinius sprendinius projektuotojui yra taip pat svarbu, kaip ir pasirinkti patikimus gaminius su teisingai deklaruotomis ir eksploatacines sąlygas atitinkančiomis jų savybėmis.

Statybos produktų direktyva ir CE ženklinimas palengvina projektuotojams gaminių pasirinkimą. Kai įvairių statybos produktų savybės nustatomos taikant vienodus standartus, yra žymiai lengviau palyginti gaminių charakteristikas.

PAROC statybinės izoliacijos gaminiai CE ženklu pradėti ženklinti nuo 2002 metų, kai buvo priimtas Europos standartas EN 13162 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai”. Nuo to laiko visi gaminiai, patenkantys į šio darniojo standarto taikymo sritį, yra bandomi ir ženklinami CE ženklu.