Lietuvos reglamentai

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“. Reglamentas nustato projektavimo ir statybos reikalavimus naujų, rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų pastatų stogams.

STR 2.01.10:2007. „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. Reglamentas nustato reikalavimus naujų ir rekonstruojamų pastatų nevėdinamų atitvarų, kurių apšiltinimui naudojamos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos, projektavimui ir statybai.

STR 2.01.11:2012. „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“. Reglamentas nustato reikalavimus naujų, rekonstruojamų ir remontuojamų pastatų vėdinamų atitvarų projektavimui ir statybai.

STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. Reglamentas nustato pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybės reikalavimus, pastato atitvarų ir jo dalių akustinių rodiklių vertes.