Patvirtinimas ir sertifikavimas

Infraraudonosios spinduliuotės tikrinimas (termovizinė analizė)

Infraraudonosios spinduliuotės metodas vis dažniau naudojamas pastatams tikrinti. Naudodami tinkamas priemones ir įgūdžius, statybų inspektoriai gali praktiškai nustatyti neefektyvias arba blogai įrengtas konstrukcijas. Infraraudonosios spinduliuotės metodo taikymas padeda sumažinti anglies junginių išskyrimą pastatuose, taip ne tik saugant aplinką, bet ir mažinant išlaidas energijai, didinant saugą, našumą ir energinį efektyvumą.

Infraraudonosios spinduliuotės tikrinimas (termovizinė analizė) yra išsamus žvilgsnis į pastatų šilumos pratekėjimą. Visas pastatas tikrinamas infraraudonosios spinduliuotės prietaisu, nustatant oro pratekėjimą, nesumontuotą izoliaciją arba blogai izoliuotas grindų, lubų arba sienų vietas. Tikrintojai parengia išsamią raštišką ataskaitą, kurioje parodomos surastos problemos, kartu su rekomendacijomis, ką reikia daryti kiekvienu atveju. Daugeliu atvejų tai mažina energijos sąnaudas ir šildymo bei vėsinimo sąskaitas.

Infraraudonosios spinduliuotės tikrinimas (termovizinė analizė) tampa vertinga priemone atliekant gyvenamųjų ir komercinių pastatų įvertinimą. Termovizorius pateikia šilumą kaip matomą vaizdą, kuriame nesunku pamatyti, kur švaistoma šiluma. Šie vaizdai (termovizinės nuotraukos) dedami į energinio audito ataskaitas šalia įprastų patalpų nuotraukų taip, kad skaitytojas galėtų pamatyti tikslias šilumos nuostolių vietas.

Termovizinė analizė padeda nustatyti bendrąsias energines problemas. Tinkama pastatų šilumos izoliacija yra svarbus faktorius sukuriant gyventojams šiluminį komfortą. Izoliacija sumažina nepageidaujamus šilumos nuostolius ir pritekėjimus bei gali sumažinti šildymo ir vėdinimo sistemų energijos poreikį. Žemiau pateiktoje termovizinėje nuotraukoje parodyta, kad lubose nėra izoliacijos, o iš dešinėje esančios nuotraukos to neįmanoma nustatyti.

Lubų termovizinė analizėLubų paprasta nuotrauka

Oro pralaidumas yra kitas svarbus (pagrindinis) infraraudonosios spinduliuotės metodu nustatomas defektas – išorės oras nekontroliuojamai patenka į pastatą per plyšius ir nesandarumus. Užsandarinę šiuos jūsų namuose esančius plyšius ir nesandarumus, jūs galite sumažinti šildymo ir vėsinimo išlaidas, padidinti pastato ilgaamžiškumą ir sukurti sveikesnę vidaus aplinką.

Lango oro pralaidumo termovizinė analizėLango paprasta nuotrauka

Sandarumo matavimas

Siekiant nustatyti, ar tinkamai užsandarintas naujas pastatas, atliekamas sandarumo bandymas. Šis bandymas turi būti atliktas prieš uždengiant sandarius sluoksnius, kol dar įmanoma užsandarinti nustatytus pratekėjimus. Pastato sandarumas ir oro infiltracija patikrinama atliekant pučiančių durų bandymą. Pastato šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemai patikrinti ir jos ortakių nesandarumams nustatyti naudojamas ortakių pūtiklis (sandarumo matuoklis).

 
Pučiančių durų bandymas