Sveikata ir sauga

Komfortas ir sveikata susiję su dviem esminiais Statybos produktų direktyvoje (SPD) pateiktais reikalavimais: higiena, sveikata ir aplinkos apsauga (aiškinamasis dokumentas Nr. 3) ir naudojimo sauga (aiškinamasis dokumentas Nr. 4).

Šalto ir vidutinio klimato zonoje žmonės apie 90 % laiko praleidžia pastatuose. Todėl, vertinant sveikatos požiūriu, vidaus oro kokybė yra daug svarbesnė už išorės oro kokybę. Esant geram vidaus mikroklimatui, sumažėja susirgimų, pagerėja komforto sąlygos ir darbo našumas. Todėl geras vidaus mikroklimatas yra vienas svarbiausių pastato projektavimo ir statybos tikslų. Tačiau praktika parodė, kad gyventojai dažnai būna nepatenkinti ir skundžiasi sveikata bei prastomis komforto sąlygomis pastatuose.

Patalpų vidaus oro kokybė priklauso nuo šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, pastato konstrukcijos ir statybos darbų kokybės, statybinių medžiagų ir pastato eksploatacijos bei jo priežiūros. Veikiant šiems faktoriams, pastatų savininkams ir projektuotojams labai svarbu detalizuoti pastato ir statybos proceso charakteristikas, kad statybos pramonė, taikydama nustatytas procedūras, galėtų pagerinti pastatų atitiktį sutartiems eksploataciniams kriterijams.

PAROC akmens vatos plaušo sauga

PAROC akmens vatos gaminių naudojimas ir darbas su jais yra saugus ir nesukelia sveikatos problemų. Užtikrindama gaminių saugą, „Paroc“ grupė gamina tik bio-tirpų akmens vatos pluoštą, kuris nepriskiriamas prie kancerogeninių medžiagų.
  • Europos mineralinės vatos gaminių sertifikavimo tarybos (EUCEB) ženklas ant Paroc gaminių patvirtina, kad PAROC akmens vatos pluoštas atitinka Komisijos Direktyvos reikalavimus. 
  • PAROC akmens vata taip pat apdovanota RAL kokybės ženklu, kuris pagal Vokietijos pavojingų medžiagų techninį reglamentą TRGS 905 patvirtina, kad akmens vatos gaminiuose nėra kancerogenų, mutagenų ar reprodukcijai nuodingų medžiagų.
EUCEB   RAL

 

PAROC akmens vatos emisija ypatingai maža

PAROC akmens vatos gaminiai tenkina griežčiausius (M1) Suomijos savanoriškos statybinių medžiagų emisijos įvertinimo sistemos reikalavimus. Mūsų akmens vatos gaminiai priskiriami mažos emisijos gaminiams, jie tikrinami nuo 1995 metų, kai Suomijos vidaus oro kokybės ir klimato asociacija sukūrė savanorišką vertinimo sistemą. Klientai atpažįsta mažos emisijos PAROC gaminius pagal M1 etiketę.

Sertifikuotus gaminius galite rasti RTS tinklapyje: http://m1.rts.fi/en/emission-classification-of-building-materials-836edfcc-8e39-4ec5-abe1-ca2d52f78998

 

M1


PAROC akmens vatoje nėra pavojingų medžiagų

PAROC akmens vatos gaminiai atitinka Europos chemijos agentūros REACH ir CLP (Medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas) reikalavimus. Tai reiškia, kad juose nėra sąraše nurodytų didelį susirūpinimą keliančių medžiagų. REACH registruotuose techniniuose dokumentuose pateiktos cheminės saugos savybės ir klasifikacija. PAROC akmens vatos pluoštas atitinka Nota Q reikalavimus ir nėra įvertintas kaip pavojinga arba klasifikuotas kaip dirginanti medžiaga.

PAROC akmens vatoje nėra RoHS direktyvoje nurodytų pavojingų medžiagų

PAROC akmens vatoje nėra RoHS direktyvoje (Elektros ir elektronikos įrangoje naudojamų pavojingų medžiagų registracija) nurodytų pavojingų medžiagų. Tai reiškia, kad PAROC gaminiai gali būti naudojami elektros ir elektronikos įrengimuose ir prietaisuose.

Su PAROC akmens vata saugu dirbti

Kai akmens vata imama plikomis rankomis, pluoštas gali sukelti niežėjimą ir sudirginti odą. Tačiau pluoštas visai kitaip pažeidžia odą nei cheminiai dirgikliai, ir niežėjimas greitai praeina. Šį niežėjimą sukelia šiurkštūs odos paviršių įbrėžiantys akmens vatos plaušai. Montuojant mineralinę vatą rekomenduojama naudoti darbinius rūbus ir pirštines. Kiek galima, naudoti apsaugos nuo dulkių priemones.

Me esame pasirašę savanorišką susitarimą pateikti dabo su gaminiais taisykles tekstu ir ženklais ant gaminių pakuočių, kaip susitarė visi Europos mineralinės vatos gamintojų asociacijos (EURIMA) nariai. 

Išsamesnė informacija >>

Overview of compliance of Paroc stone wool products to environmental, health and safety regulations (pdf)

Saugos duomenų lapai pateikti PAROC tinklapyje.