Mineralinės vatos pluošto sauga

EUCEB sertifikavimas

Nepriklausomi medicinos ekspertai ir tyrėjai kruopščiai ištyrė mineralinio pluošto (stiklo ir akmens vatos) poveikį žmogui.

Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) priklauso Pasaulinei sveikatos organizacijai. Jie klasifikavo mineralinę vatą pagal ES Direktyvą 97/69/EB ir patvirtino, kad biologiškai tirpus mineralinės vatos pluoštas neturi kancerogeniškumo požymių.

Europos Sąjungos Direktyva 97/69/EB priimta 1998 metų gruodžio mėn. Šioje Direktyvoje pateikti sveikatos ir saugos reikalavimai dirbtiniams stiklo pluošto (DSP) gaminiams. Direktyvoje nurodyta tokia DSP gaminių kancerogeniškumo klasifikacija:

1 kategorija: kancerogeniški (asbestas)
2 kategorija: tikriausiai kancerogeniški (keraminis pluoštas)
3 kategorija: galimai kancerogeniški (neištirta izoliacinė vata)
4 kategorija: nepriskiriama kancerogenams (PAROC akmens vatos gaminiai).

Remiantis Europos direktyvos 97/69/EB Nota Q, pagal ES klasifikaciją pagaminta mineralinė vata, patekusi į žmogaus organizmą, pakankamai ištirpsta ir gali būti ženklinama „neklasifikuota“, o tai reiškia, kad ji vertinama kaip nekancerogeninė medžiaga. „Paroc“ taip pakeitė pluošto cheminę sudėtį, kad jie atitinka tirpumo reikalavimus.

Europos akmens vatos sertifikavimo taryba (EUCEB) patvirtina pluošto atitiktį ES Direktyvoje pateiktiems kriterijams. Kai pluoštas atitinka bandymo kriterijus, EUCEB suteikia gamintojui teisę tvirtinti ant pakuočių EUCEB etiketę. Pagal šią etiketę klientai gali lengvai nustatyti, kad mineralinės vatos gaminiai pagaminti iš pluošto, kuris nepatenka į Europos kancerogenų klasifikaciją. EUCEB Kokybės taryba, remdamasi nepriklausomų ekspertų patarimais patvirtina, kad, laikantis Europos protokolų, buvo atlikti bandymai su gyvūnais, jų rezultatai atitinka Europos Direktyvos 97/69/EB Notoje Q pateiktus išsilaikymo kriterijus ir pagaminto pluošto cheminė sudėtis tokiose pat ribose kaip išbandyto pluošto .

„Paroc“ yra EUCEB narys ir naudoja EUCEB skiriamąjį ženklą Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Visos ES šalys narės yra perkėlusios ES Direktyvą į nacionalinius teisės aktus.

RAL kokybės ženklas

Nuo 2000 metų birželio Vokietijoje įsigaliojo draudimas platinti, gaminti ir naudoti bio-atsparų (išliekantį) dirbtinį mineralinį pluoštą pastatų šilumos ir garso izoliacijai ir techninei izoliacijai. Šiame „Nutarime pakeisti cheminio reguliavimo nutarimą“ pateikti išskirtiniai reikalavimai bio-tirpiam pluoštui, atitinkantys Vokietijos „Pavojingų medžiagų nutarime“ nurodytus išskirtinumo kriterijus. Todėl šiuo nutarimu leidžiama naudoti šį bio-tirpų pluoštą. Kriterijai yra kiti nei Europos Direktyvoje pateikti išskirtinumo kriterijai. Daugeliu atvejų Vokietijos išskirtinumo kriterijus atitinkantis mineralinės vatos pluoštas labiau bio-tirpus už Europos kriterijus atitinkantį pluoštą.

Mineralinės vatos kokybės bendruomenė (The Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) suteikia gamintojui RAL kokybės ženklą ir nuolat tikrina, kaip mineralinės vatos gamintojas laikosi aukštų reikalavimų. RAL kokybės ženklu pažymėtiems mineralinės vatos gaminiams netaikomas cheminio draudimo nutarimas. RAL kokybės ženklas ant mineralinės vatos gaminių parodo, kad šių gaminių kokybę ir saugą tikrina nepriklausoma trečioji šalis.

Visi PAROC akmens vatos gaminiai atitinka ne tik EUCEB, bet ir RAL reikalavimus.