ES programos

Pastatai Europos Sąjungoje suvartoja 40% visos energijos. ES politikoje šis potencialas yra paverčiamas į energijos sutaupymą dėl Pastatų energinio naudingumo direktyvos naujos redakcijos (2010) bei Energinio efektyvumo direktyvos, kuri šiuo metu yra aptariama politiniame lygmenyje. Statybų sektorius vis labiau susitelkia ties energijos taupymu tiek naujos statybos aikštelėse, tiek renovuojant senus pastatus.

Šalia energinių pastato savybių, prioritetas teikiamas tvariam vartojimui. ES statybos politika, apimanti Statybos gaminių reglamentą, Ekologinio projektavimo direktyvą, Žaliųjų viešųjų pirkimų gaires, kartu su naujaisiais statybos tvarumo (CEN TC 350), statybos ir gaminių žymėjimo standartais, skatina statybos pramonę laikytis tvarios gamybos.

Naujų koncepcijų ir darbo modelių įgyvendinimas, tai iššūkis, kuris yra skatinamas ekonominės aplinkos. Tvarumo ekonominis aspektas bus ypač svarbus per ateinančius keletą metų. ES Pastatų energinio naudingumo direktyvos išplėtimas nulems renovacijų ir energiškai efektyvios statybos (ENERGYWISE) koncepcijų vystymąsi šalių rinkose.

Nuorodos >>

European Commission: Construction Products Regulation 
European Commission: Sustainable and responsible business  
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings