Žaliųjų pastatų standartai ir ženklinimas

Standartai

Mes palaikome pastangas kuriant tvarią aplinką. Norint įvertinti visą sutaupomą energiją, reikia vertinti energijos sunaudojimą visu pastato gyvavimo laiku ir visose fazėse. Todėl mes pritariame tvarumo vertinimui pagal CEN ir ISO standartus.

Europos standartizacijos komitetas CEN/TC 350 sukūrė statybos darbų tvarumo standartą. Taip pat egzistuoja ISO eksploatavimo ciklo įvertinimas ir ekologinių gaminių deklaracijos.

Nuorodos >>

European committee of standardisation 
International Organisation for Standardisation

Savanoriškos vertinimo sistemos

Naudodamiesi pastatų klasifikavimo sistemomis, investuotojai, valstybinių institucijų darbuotojai ir vartotojai gali palyginti nekilnojamojo turto objektus įvertintus pagal vieningą metodiką. Vertinimo sistemos leidžia aiškiai parodyti pastato charakteristikas visą jo egzistavimo laiką. Šioje sistemoje pastatai yra vertinamai pagal skirtingų kategorijų rodiklius. Rodikliai turi ribines vertes tiek šalies, tiek tarptautiniuose norminiuose aktuose. Tam, kad gautume bendrą projekto įvertinimą, rodikliai yra susiejami naudojant koeficientus.

Daugelis šalių turi žaliųjų pastatų tarybas (Green Building Council), kurios išduoda žaliųjų pastatų sertifikatus. Norėdamos apsikeisti patirtimi ir pasimokyti viena iš kitos, nacionalinės Žaliųjų pastatų tarybos sukūrė Pasaulinę žaliųjų pastatų tarybą (World Green Building Council).

Nuorodos >> 

World Green Building Council

BREEAM

Pastatų poveikio aplinkai vertinimo metode (BREEAM) naudojami vertinimo rodikliai, kurie lyginami su etalonu, siekiant įvertinti pastato projektą, konstrukcijas ir naudojimą. Šie rodikliai apima platų spektrą kategorijų ir kriterijų - nuo energijos iki ekologijos: energija ir vandens suvartojimas, vidaus aplinka (sveikata ir gerovė), tarša, transportas, medžiagos, atliekų tvarkymas, ekologija, valdymo procesai.

BREEAM atkreipia dėmesį į įvairiausias aplinkos ir tvarumo problemas, kad planuotojai ir pastatų valdytojai galėtų pademonstruoti pastatų poveikio aplinkai charakteristikas klientams, planuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims. BREEAM naudoja nesudėtingą, moksliniais tyrimais paremtą skaičiavimo sistemą.

BREEAM gali būti naudojamas įvairiais formatais – tiek pagal atskiroms šalims būdingas schemas, pritaikytas vietos sąlygoms, tiek pagal tarptautines schemas, skirtas atskirų projektų, vykdomų bet kurioje pasaulio šalyje, sertifikavimui. 

Nuorodos >>

BREEAM 

  LEED

  LEED Rating Systems™, tai JAV žaliųjų pastatų tarybos sukurta vertinimo sistema, skirta įvertinti pastato aplinkosaugos charakteristikas bei paskatinti tvaraus projektavimo vystymąsi. Tai balų skaičiavimo sistema už aplinkai palankius veiksmus pastato statybos ir naudojimo metu.

  Sertifikatui gauti pastatas turi surinkti mažiausiai 40 balų. Sidabriniam lygiui pasiekti reikia 50–59 balų, auksiniam – 60–79 balų, o platininiam – 80–110 balų. Lygiai atitinka balų skaičių, surinktą penkiose žaliųjų pastatų kategorijose: vietovės ekologija, vandens taupymas, energija ir atmosfera, medžiagos ir resursai, vidaus aplinkos kokybė. Taip pat LEED gali suteikti papildomai balų už projektavime pritaikytas naujoves bei medžiagų savybes.

  LEED sertifikatas, kuriam gauti pasitelkiamos trečiosios šalys, yra įrodymas klientui ir visuomenei, kad pastatas įgyvendino aplinkosaugos reikalavimus ir kad jo savybės yra tokios, kaip suprojektuota.

  Nuorodos >>

  Green Building Certificate Institute