CAD brėžiniai

CAD brėžiniai

Šioje rubrikoje rasite CAD brėžinius, kurie palengvins projektavimo darbus.
CAD brėžiniai parengti DWG ir PDF formatais. Atsisiųskite brėžinius iš šios CAD detalių ir mazgų bibliotekos.

Atskiruose PDF failuose rasite ir garso izoliacijos brėžinius, ir pastatų konstrukcinius mazgus. 

 1. Šiltinant pamatą ar rūsio sieną, šilumos izoliacijos sluoksnį būtina tvirtinti taip, kad, užpilant gruntu, jis negalėtų pasislinkti ir nesusidarytų plyšių tarp plokščių.
   
 2. Šiltinant pamatą ar rūsio sieną iš išorės, rekomenduojame naudoti pagrindo plokštes PAROC® GRS 20.

Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas CAD brėžiniai >>

 1. Apšiltintuose pastatuose įrengiant grindis ant grunto, būtina numatyti papildomą šiltinimą pagal išorės sienas 600–1200 mm pločio ruože grindų konstrukcijoje arba apšiltinti pamatą (vertikaliai) visu perimetru.
   
 2. Įrengiant šilumos izoliaciją iš akmens vatos plokščių PAROC® GRS 20 užliejamoms grindims ant grunto, jų montavimą būtina pradėti nuo tolimiausių zonų, kad būtų išvengta vaikščiojimo per šilumos izoliaciją. Kitų statybinių medžiagų transportavimui reikia palikti laikinus takus.
   
 3. Esant didelėms eksploatacinėms apkrovoms, vietoj PAROC® GRS 20 galima naudoti plokščiųjų stogų plokštes.
   
 4. Įrengiant medines grindis, tarp gulekšnių rekomenduojame naudoti plokštes PAROC® eXtra™, 565 mm pločio į medinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm.
   
 5. Šiltinant perdangas, esant šaltai palėpei, šilumos izoliaciją visu pastato perimetru būtina papildomai apsaugoti nuo vėjo infiltracijos.

Grindų ant grunto ir perdangų šiltinimas CAD brėžiniai >>

 1. Projektuojant ir irengiant tinkuojamų sienų konstrukcijas būtina vadovautis STR 2.02.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos" reikalavimais.
 2. Projektuojant ir įrengiant vėdinamų sienų konstrukcijas būtina vadovautis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos" reikalavimais.
 3. Įrengiant sienas su vėdinamu oro tarpu, apsauga nuo vėjo yra parenkama pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“ reikalavimus.
   
 4. Trisluoksnėje mūro sienoje rekomenduojamas minimalus vėdinamo oro tarpo plotis 30 mm.
   
 5. Įrengiant vėdinamas sienų konstrukcijas, vėdinamą oro tarpą būtina įrengti tarp apdailos sluoksnio ir šilumos izoliacijos ar apsaugos nuo vėjo ir užtikrinti oro judėjimą jame.
   
 6. Vėdinamų sienų konstrukcijose vietoj universalių plokščių PAROC® eXtra™ ir PAROC® eXtra plus™ galima naudoti PAROC® WAS 50t(b).
 7. Kai šilumos izoliacijos sluoksnis vėdinamose sienose yra įrengiamas iš universalių plokščių, jų apsaugai nuo vėjo rekomenduojame naudoti plokštes PAROC® Cortex™, PAROC® WAS 25t, PAROC® WAS 35t(b) ar PAROC® WAB 10t.
 8. Neintensyviai vėdinamose sienose vienasluoksnei šilumos izoliacijai įrengti galima naudoti plokštes PAROC® WAS 35t(b), PAROC® WAS 50t(b). 
   
 9. Intensyviai vėdinamose sienose vienasluoksnei šilumos izoliacijai įrengti rekomenduojame naudoti plokštes PAROC® Cortex One™.
 10. Vėdinamų sienų plokščių PAROC® Cortex™, PAROC® Cortex One™ siūlės turi būti tarpusavyje suklijuotos specialia tam skirta sandarinimo juosta PAROC® XST 020, o pastato kampus ir angokraščius būtina užsandarinti specialia juosta PAROC® XST 021. 
 11. Universalias plokštes PAROC® eXtra™ ir PAROC® eXtra plus™ rekomenduojame naudoti:
  - 565 mm pločio į medinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm,
  - 610 mm pločio į metalinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm.
   
 12. Vėdinamų fasadų metalo profiliuočių įtakai sienos šilumos perdavimui sumažinimui rekomenduojame:
  - naudoti termoprofiliuočius,
  - apsaugos nuo vėjo akmens vatos plokštes PAROC® Cortex™, PAROC® WAB 10t tvirtinti ant metalo profiliuočių,
  - metalo profilioučius prie masyvios sienos tvirtinti per termoizoliacines tarpines.
   
 13. Vėdinamiems ir tinkuojamiems fasadams mazgus, detales, darbų eiliškumą ir reikalavimus pateikia fasadų sistemų tiekėjai.

Renovuojamų sienų šiltinimas iš vidaus

 1. Mūro ir gelžbetonio sienas šiltinti iš vidaus nerekomenduojame.
   
 2. Jei numatoma šiltinti iš vidaus daugiau nei 50 mm, rekomenduojame apskaičiuoti atitvaros temperatūros ir drėgmės režimą ir ją suprojektuoti bei įrengti taip, kad išvengtumėte kondensato kaupimosi atitvaros viduje.

Mūro sienų šiltinimas CAD brėžiniai >>

 1. Projektuojant ir įrengiant vėdinamų sienų konstrukcijas būtina vadovautis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėsinamos termoizoliacinės sistemos" reikalavimais.
 2. Įrengiant sienas su vėdinamu oro tarpu, apsauga nuo vėjo yra parenkama pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“ reikalavimus.
   
 3. Karkasinėje sienoje būtina įrengti vėdinamą oro tarpą tarp apsaugos nuo vėjo ir apdailos sluoksnio ir užtikrinti oro judėjimą jame.
   
 4. Medinių karkasinių sienų šilumos izoliacijos iš universalių plokščių apsaugai nuo vėjo rekomenduojame naudoti plokštes PAROC® Cortex™, PAROC® WAS 25t arba PAROC® WAS 35t.
 5. Vėdinamų sienų plokščių PAROC® Cortex™ siūlės turi būti tarpusavyje suklijuotos specialia tam skirta sandarinimo juosta PAROC® XST 020, o pastato kampus ir angokraščius būtina užsandarinti specialia juosta PAROC® XST 021.
   
 6. Oro ir vandens garus izoliuojantį sluoksnį iš 200 mikronų storio polietileno plėvelės rekomenduojame įrengti tarp dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių taip, kad vidinis šilumos izoliacijos sluoksnis būtų ne mažiau kaip tris kartus plonesnis už išorinį (1:3).
   
 7. Oro ir vandens garų izoliacijos siūles būtina užsandarinti.
   
 8. Universalias plokštes PAROC® eXtra™ ir PAROC® eXtra plus™ rekomenduojame naudoti: 
  - 565 mm pločio į medinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm, 
  - 610 mm pločio į metalinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm.

Medinių karkasinių sienų šiltinimas CAD brėžiniai >>

 1. Projektuojant ir įrengiant vėdinamų sienų konstrukcijas būtina vadovautis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos" reikalavimais.
 2. Įrengiant sienas su vėdinamu oro tarpu, apsauga nuo vėjo yra parenkama pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“ reikalavimus.
   
 3. Karkasinėje sienoje būtina įrengti vėdinamą oro tarpą tarp apsaugos nuo vėjo ir apdailos sluoksnio ir užtikrinti oro judėjimą jame.
   
 4. Kai šilumos izoliacijos sluoksnis vėdinamose sienose yra įrengiamas iš universalių plokščių, jų apsaugai nuo vėjo rekomenduojame naudoti plokštes PAROC® Cortex™, PAROC® WAS 25t , PAROC® WAS 35t ar PAROC® WAB 10t.
   
 5. Universalias plokštes PAROC® eXtra™ ir PAROC® eXtra plus™ rekomenduojame naudoti 610 mm pločio į metalinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm.
   
 6. Oro ir vandens garų izoliacija iš 200 mikronų storio polietileno plėvelės turi būti įrengiama prieš šilumos izoliacijos sluoksnį iš šiltosios sienos pusės.
   
 7. Vėdinamų fasadų metalo profilių įtakos sienos šilumos perdavimui sumažinimui rekomenduojame: 
  - naudoti termoprofiliuočius, 
  - apsaugos nuo vėjo akmens vatos plokštes PAROC® Cortex™, PAROC® WAB 10t tvirtinti ant metalo profiliuočių, 
  - metalo profiliuočius prie masyvios sienos tvirtinti per termoizoliacines tarpines.

Metalinių ir gelžbetoninių karkasinių sienų šiltinimas CAD brėžiniai >>

 1. Įrengiant šlaitinius stogus, būtina laikytis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų.
   
 2. Šlaitinių stogų vandens garų izoliaciją iš 200 mikronų storio polietileno plėvelės rekomenduojama įrengti tarp dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių taip, kad vidinis šilumos izoliacijos sluoksnis būtų ne mažiau kaip tris kartus plonesnis už išorinį (1:3).
   
 3. Oro ir vandens garus izoliuojančiam sluoksniui naudojamų medžiagų sujungimai turi būti užsandarinti.
   
 4. Šlaitiniai stogai turi būti vėdinami. Tam būtina įrengti vėdinamą oro tarpą, kurio aukštis yra nustatomas skaičiavimais, bet ne mažesnis nei 50 mm ir užtikrinti oro judėjimą jame: 
  - kai hidroizoliacijai naudojama vandens garams laidi (difuzinė) plėvelė – vėdinamas oro tarpas turi būti tarp difuzinės plėvelės ir stogo dangos; 
  - kai hidroizoliacijai naudojamos mažai vandens garams laidžios medžiagos – vėdinamas oro tarpas turi būti tarp apsaugos nuo vėjo ir hidroizoliacijos.
   
 5. Stogo vėdinimui karnize ir kraige turi būti įrengtos vėdinimo angos.
   
 6. Pastogei vėdinti dviejose priešpriešinėse stogo pusėse turi būti įrengtos vėdinimo angos. Angų plotas kiekvienoje pusėje turi būti ne mažesnis už 1:500 vėdinamo pastogės grindų ploto.
   
 7. Plokštes PAROC® eXtra™ arba PAROC® eXtra plus™ rekomenduojame naudoti: 
  - 565 mm pločio į medinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm, 
  - 610 mm pločio į metalinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm.

Šlaitinių stogų šiltinimas CAD brėžiniai >>

 1. Stogų įrengimas turi būti vykdomas prisilaikant STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų.
   
 2. Šilumos izoliacijos plokščių montavimą būtina pradėti nuo tolimiausių zonų, kad būtų išvengta vaikščiojimo per šilumos izoliaciją.
   
 3. Akmens vatos plokštės turi būti klojamos perslenkant jas viena kitos atžvilgiu taip, kad nesusidarytų keturių kampų sandūros.
   
 4. Stogų šilumos izoliacija gali būti klojama vienu, dviem arba trimis sluoksniais.
   
 5. Šiltinimo būdas, kai šilumos izoliacija yra klojama vienu sluoksniu, dažniausiai taikomas, kai šilumos izoliacijos storis būna nedidelis – nuo 20 iki 100 mm.
   
 6. Šiltinimo būdas, kai šilumos izoliacija yra klojama dviem sluoksniais, dažniausiai naudojamas, kai šilumos izoliacijos storis viršija 100 mm.
   
 7. Kai šilumos izoliacija yra klojama dviem ar daugiau sluoksnių, viršutiniai sluoksniai turi perdengti apatinio sluoksnio siūles.
   
 8. Šilumos izoliacijai, kuri yra įrengiama vienu sluoksniu gali būti naudojamos plokštės, kurių gniuždomasis įtempis σ10 ≥ 50 kPa. 
 9. Vienu sluoksniu galima įrengti šilumos izoliaciją naudojant:
  PAROC® ROS 50;
  PAROC® ROS 60;
  PAROC® ROB 60;
  PAROC® ROB 80.
   
 10. Šilumos izoliacijos, kuri yra įrengiama dviem sluoksniais, apatiniam sluoksniui gali būti naudojamos plokštės, kurių σ10 ≥ 30 kPa, o viršutiniam – plokštės, kurių σ10 ≥ 60 kPa arba 50 kPa, kai viršutinio sluoksnio storis ne mažesnis už 40 mm.
   
 11. Dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją (išdėstymo schemos duotos brėžiniuose) galima įrengti naudojant:

  a) stogams, kuriems yra taikomi standartiniai reikalavimai:
  PAROC® ROS 30 + PAROC® ROS 50;
  PAROC® ROS 30 + PAROC® ROS 60 (≥40 mm storio);
  PAROC® ROS 30 + PAROC® ROB 60;
  PAROC® ROS 30 + PAROC® ROB 80;

  b) PAROC® Air™ sistemos (su oro kanalais termoizoliaciniame sluoksnyje, susisiekiančiais su išore) stogams:
  PAROC® ROS 30g + PAROC® ROB 80.
   
 12. Šiltinimo būdas, kai šilumos izoliacija yra klojama trimis sluoksniais, dažniausiai taikomas įrengiant stogus ant profiliuotos skardos pakloto. Trijų sluoksnių šilumos izoliacijos apatiniam sluoksniui naudojamos plokštės 20 mm storio, kurių σ10 ≥ 60 kPa, viduriniam sluoksniui – σ10 ≥ 30 kPa, o viršutiniam – plokštės, kurių σ10 ≥ 60 kPa. Kai viršutinio sluoksnio storis ne mažesnis už 40 mm galima naudoti ir plokštes, kurių σ10 ≥ 50 kPa.
   
 13. PAROC® Air™ sistemos (su oro kanalais termoizoliaciniame sluoksnyje, susisiekiančiais su išore) stogus rekomenduojame įrengti:
  • kai eksploatuojamose patalpose yra didelė santykinė drėgmė;
  • renovuojant senus stogus;
  • kai stogo įrengimo metu neįmanoma pilnai apsaugoti juos nuo išorinių kritulių.
   
 14. Vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio oro tarpsluoksniai turi susisiekti su išore per parapetus, karnizus arba per vėdinimo kaminėlius.
   
 15. Visuose plokščiuosiuose stoguose po šilumos izoliacijos sluoksniu turi būti įrengta vandens garų izoliacija, kurios tipas priklauso nuo patalpų, esančių po stogu, santykinės oro drėgmės ir temperatūros režimo.
   
 16. Vandens garus izoliuojančiam sluoksniui panaudotų medžiagų sujungimai turi būti užsandarinti.
   
 17. Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose (prie švieslangių, šachtų ir pan.) vandens garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus.
   
 18. Akmens vatos plokštės tvirtinamos specialiais tvirtinimo elementais į pagrindą (cemento išlyginamąjį sluoksnį, betoną, skardą, medį ir pan.).
   
 19. Kai tvirtinimo elementai yra tvirtinami į profiliuotą skardos paklotą būtina tvirtinti į bangos viršų.
   
 20. Tvirtinimo elementų skaičius yra nustatomas skaičiavimais.
   
 21. Jei numatoma, jog eksploatacijos metu bus vaikščiojama per ritinines stogo dangas (kad nebūtų gadinama šilumos izoliacija ir hidroizoliacija), reikia įrengti vaikščiojimo takelius.

Plokščiųjų stogų šiltinimas CAD brėžiniai >> 

 1. Projektuojant energiškai efektyvių pastatų atitvaras laikytis STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimų.
 2. Visos bendrosios pastabos, nurodytos prie katalogo konstrukcijų skyrių, yra taikomos ir projektuojant energiškai efektyvių pastatų konstrukcijas.

Energiškai efektyvių pastatų konstrukcijų šiltinimo CAD brėžiniai >>

 1. Perdangų gebėjimas slopinti garsą yra nusakomas normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L‘n,w arba L‘n,w + C50-2500 (dB) verte. Kuo šių rodiklių vertės yra mažesnės, tuo perdangos smūgio garso slopinimas yra efektyvesnis.
   
 2. Sugebėjimas silpninti ore sklindantį garsą per pastato atitvaras yra nusakomas garso izoliavimo rodikliais R‘w arba R‘w +C50-3150 (dB). Kuo šių rodiklių vertės didesnės, tuo atitvara ore sklindantį garsą tarp atskirų patalpų izoliuoja geriau.
   
 3. Kataloge pateiktos perdangų konstrukcijų (GI-06, GI-07, GIm01) garso izoliacijos rodiklių vertės DnT,W ir L‘w,n yra gautos natūrinių bandymų metu pagal LST EN ISO 140-4 ir LST EN ISO 140-7 standartų reikalavimus. Techninis liudijimas TL-01-021:2011.
   
 4. Kataloge pateikta pertvaros (GI-05) garso izoliacijos vertė R‘w yra gauta natūrinių bandymų metu pagal LST EN ISO 140-4 standarto reikalavimus. 
   
 5. Kataloge pateikta pertvaros (GI-01, GI-02, GI-03, GI-04) garso izoliacijos vertė Rw yra gauta laboratorinių bandymų metu. Techninis liudijimas ETA-07/0071.
   
 6. Projektuojant ir įrengiant perdangas bei pertvaras, kurioms keliami garso izoliavimo reikalavimai, prašome vadovautis techniniais liudijimais NTL-01-021:2011 ir ETA-07/0071.
 7. Vidaus gipso kartono pertvarų izoliacijai įrengti tarp metalinių profilių, kurių žingsnis 600 mm, naudojamos akmens vatos plokštės PAROC® eXtra™ 610 mm pločio.
   
 8. Įrengiant smūgio garso izoliaciją tarpaukštinėse perdangose, akmens vatos plokščių PAROC® SSB 1 montavimą būtina pradėti nuo tolimiausių zonų, kad būtų išvengta vaikščiojimo per akmens vatos plokštes, o statybinių medžiagų transportavimui įrengti laikinus takus.
   
 9. Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį, būtina užtikrinti, kad išlyginimui skirti mišiniai nepatektų į tarpus tarp akmens vatos plokščių.
   
 10. Klojant akmens vatos plokštes ant tarpaukštinės perdangos, būtina sumontuoti ir izoliuojančią tarpinę tarp viršutinio išlyginamojo sluoksnio ir sienos konstrukcijos.
   
 11. Tam, kad būtų uždengtos įvairios komunikacijos, išvedžiotos ant perdangos, rekomenduojame įrengti išlyginamąjį sluoksnį, ant kurio bus klojamos smūgio garsą izoliuojančios plokštės.

Pertvarų ir perdangų garso izoliavimas CAD brėžiniai >>

Techniniai liudijimai >>

 1. Šilumos izoliacinis sluoksnis įrengiamas naudojant akmens vatos plokštes PAROC® eXtra™ arba PAROC® eXtra plus™.
   
 2. Universalias plokštes PAROC® eXtra™ arba PAROC® eXtra plus™ rekomenduojame naudoti 565 mm pločio į medinį karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm.
   
 3. Sienų ir lubų vandens garų izoliacijai naudojama plėvelė, dengta aliuminio folija. Sujungimuose plėvelės turi būti užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm, o siūlė suklijuojama.
   
 4. Kad pirties sienų konstrukcijoje nesikauptų perteklinė drėgmė, visuomet reikia įrengti vėdinamą oro tarpą tarp pirties sienos apdailos sluoksnio ir garų izoliacijos su aliuminio folija.
   
 5. Po mediniais karkaso tašais, tvirtinamais prie mūro ar betono atitvaros, rekomenduojame įrengti hidroizoliacines juostas.

Pirčių šiltinimas CAD brėžiniai >>

 1. Mūro ir gelžbetonio sienas šiltinti iš vidaus nerekomenduojame. Jei numatoma šiltinti iš vidaus daugiau nei 50 mm, rekomenduojame apskaičiuoti atitvaros temperatūros ir drėgmės režimą ir ją suprojektuoti bei įrengti taip, kad išvengtumėte kondensato kaupimosi atitvaros viduje.
 2. Tvirtinti langus ir duris į mūrą rekomenduojame šiltinimo sluoksnyje. Tačiau, jei nauji langai ir durys buvo pakeisti pries atliekant sienų šiltinimo darbus ir yra sumontuoti mūre, rekomenduojame apšiltinti angokraščius taip minimizuojant šilumos nuostolius per šiluminius tiltelius.
 3. Visos bendrosios pastabos, nurodytos prie katalogo konkstrukcijų skyrių, yra taikomos ir projektuojant energiškai efektyvių pastatų konstrukcijas.

Renovuojamų pastatų konstrukcijų šiltinimo CAD brėžiniai >>